สำรวจการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง ปลายสุดแดนฝั่งอันดามัน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) สำรวจ พื้นที่ชายฝั่งในท้องที่ จ.สตูล ๓ พื้นที่ ได้แก่ (๑) บริเวณระบบหาดบางศิลา (T8E315) ท้องที่ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล สภาพโดยทั่วไปมีเขื่อน/กำแพงป้องกันคลื่นแบบลาดเอียง และหินทิ้งเกือบตลอดแนวของชายหาด ยาวต่อเนื่องกันจนถึงจุดสิ้นสุดของโครงสร้าง พบการกัดเซาะชายฝั่งยาวประมาณ ๕๐ เมตร อาคารบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย ๔ หลัง สาเหตุเกิดจากการเลี้ยวเบนของคลื่น (End effect) เมื่อสิ้นสุดโครงสร้าง พื้นที่ถัดจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะเป็นชายหาดธรรมชาติคงเหลืออยู่ความยาวประมาณ ๑ กม. ได้สอบถามความคิดเห็นของราษฎรบริเวณนี้เกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน/กำแพงป้องกันคลื่น ได้รับแจ้งว่า ไม่เห็นด้วย หากจะมีการก่อสร้างเขื่อน/กำแพงป้องกันคลื่นบริเวณนี้ (๒) บริเวณระบบหาดท่าแพ-ตันหยงโป (T8E316) ท้องที่ ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล สภาพโดยทั่วไปบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรมีเขื่อน/กำแพงป้องกันคลื่นแบบตั้งตรง และแบบลาดเอียง ตลอดแนว ส่วนที่ไม่มีบ้านเรือน […]

Beachlover

May 22, 2021

Beach Zoning ณ ชายหาดบ้านหัวหิน จ.สตูล [12 ก.ค.2563]

หลังจากกลุ่มเยาวชนติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดบ้านหัวหินมาระยะหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการออกแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายหาดร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนริมชายหาดบ้านหัวหิน จ.สตูล กิจกรรมเริ่มจาก การแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็นสองกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มได้เล่าถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ การใช้ประโยชน์ชายหาดในปัจจุบัน รวมถึงสภาพปัญหาที่พบเจอ จากนั้นแต่ละกลุ่มก็เสนอความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่กับโจทย์ที่ว่า เราอยากเห็นชายหาดหน้าบ้านเรา ในชุมชนของเราเป็นอย่างไร น้องๆเยาวชนมีไอเดียที่หลากหลาย แต่ทุกคนเห็นตรงกันว่า อยากรักษาหาดทรายผืนสุดท้ายระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตรบริเวณนี้ไว้ ให้คงความเป็นธรรมชาติต่อไปให้มากที่สุด

Beachlover

July 16, 2020