Beach Zoning ณ ชายหาดบ้านหัวหิน จ.สตูล [12 ก.ค.2563]

หลังจากกลุ่มเยาวชนติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดบ้านหัวหินมาระยะหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการออกแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายหาดร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนริมชายหาดบ้านหัวหิน จ.สตูล

กิจกรรมเริ่มจาก การแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็นสองกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มได้เล่าถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ การใช้ประโยชน์ชายหาดในปัจจุบัน รวมถึงสภาพปัญหาที่พบเจอ จากนั้นแต่ละกลุ่มก็เสนอความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่กับโจทย์ที่ว่า เราอยากเห็นชายหาดหน้าบ้านเรา ในชุมชนของเราเป็นอย่างไร

น้องๆเยาวชนมีไอเดียที่หลากหลาย แต่ทุกคนเห็นตรงกันว่า อยากรักษาหาดทรายผืนสุดท้ายระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตรบริเวณนี้ไว้ ให้คงความเป็นธรรมชาติต่อไปให้มากที่สุด