เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนของชายฝั่งได้อย่างง่ายๆจากการถ่ายภาพมุมเดิมในเวลาแตกต่างกัน

ตามปกติแล้ว เราสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลได้หลากหลายวิธีการ เช่น แปลจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม สำรวจระดับของชายหาดที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้เทคนิคงานสำรวจทางวิศวกรรม สำรวจแนวชายฝั่งจากหมุดหลักฐานอ้างอิง แต่ก็มีกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากและต้องการทักษะบางประการในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ในยุคที่โทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทุกคนมีกล้องถ่ายภาพอยู่กับตัวตลอดเวลา การถ่ายภาพมุมเดิมๆในเวลาที่แตกต่างกัน โดยมีจุดอ้างอิงเดิมปรากฏในภาพ จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะวิเคราะห์ในรายละเอียดโดยใช้เทคนิคที่ซับซ้อนต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Beachlover

April 20, 2021

เฝ้าระวังชายฝั่งท้ายเหมืองถึงคึกคัก สถานการณ์ปกติ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ติดตามสถานการณ์ชายฝั่ง ท้องที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง และ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งเน้นที่ระบบหาดใต้แหลมหินเรือใบ (T๗D๑๙๙) และระบบหาดบ้านปากวีป (T๗D๑๙๓) โดยใช้โดรน ผลพบว่าพื้นที่ทั้งสองระบบหาด ทะเลเรียบคลื่นลมสงบ อัตราการกระทบชายฝั่งของคลื่น ๘-๑๒ ครั้ง/นาที ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่มีการกระทำใดๆ ที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

Beachlover

January 19, 2021

สำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งวัดเทสก์ธรรมนาวา พังงา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ชายฝั่ง บริเวณวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา อยู่ในระบบหาดท้ายเหมือง (T7E201) โดยติดตั้งรั้วดักทรายความยาวตามแนวชายฝั่ง 210 เมตร เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการกัดเซาะบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) พบว่าบริเวณรั้วดักทรายมีความลาดชันชายหาดน้อยกว่าบริเวณหน้าโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง

Beachlover

November 5, 2020

ติดตามการกัดเซาะชายฝั่งหาดท้ายเหมือง พังงา [19ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ติดตามสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดย่อย A๑๐ – PNA (หาดท้ายเหมือง) ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โครงการลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยวิธีการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand Fence) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เป็นมาตรการแบบอ่อนและสอดคล้องกับธรรมชาติ และสำรวจแนวชายฝั่งโดยการรังวัดภาคตัดขวางชายหาด (Beach Profile) เพื่อเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่ง โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น ๑๓ แนว (ตั้งฉากกับชายฝั่ง) ตลอดแนวโครงการฯ แต่ละแนว ห่างกัน ๒๐ ม. และเก็บข้อมูลทุกๆ ๕ ม. ผลปรากฏตลอดแนวมีการเพิ่มขึ้นของตะกอนทรายโดยเฉลี่ยประมาณ ๘๕-๙๐ ซม.

Beachlover

February 19, 2020

แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ซ้ำอีกที่บ่อดาน จ.พังงา [19ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) รับแจ้งจากชาวบ้าน พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก ๑ รัง เป็นรังที่ ๖ โดยมีขนาดความกว้างช่วงพาย ๑๘๐ ซม. ความกว้างช่วงอก ๙๐ ซม. โดยตำแหน่งอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ไปทางทิศใต้ ประมาณ ๓๐๐ เมตร ทั้งนี้ กำลังตรวจสอบและคาดว่าจะเคลื่อนย้ายรังมารวมที่ศูนย์ฯ บ่อดานต่อไป

Beachlover

January 19, 2020