ส่องงานเติมทรายชายหาดจอมเทียนกันอีกรอบ

ที่ผ่านมา Beach Lover ได้พาสำรวจชายหาดจอมเทียนทั้งก่อนและหลังการเติมทรายมาแล้วหลายรอบ เช่น https://beachlover.net/พาชม-เติมทรายชายหาดจอมเทียน-อีกครั้ง/ รวมถึงสืบค้นได้จาก Icon search คำว่า “จอมเทียน” มาวันที่งานเติมทรายยังคงเดินหน้า บนชายหาดจอมเทียนส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเมืองพัทยา (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหาด) Beach Lover ขอพาชมการเติมทรายชายหาดจอมเทียนมุมสูงกันอีกครั้ง จากภาพจะพบว่า งานเติมทรายของกรมเจ้าท่าคืบหน้าไปพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับการลงสำรวจพื้นที่เดียวกันเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา (ค้นหาจากโพสเก่าๆ) โดยสามารถเห็นความแตกต่างของความกว้างชายหาดส่วนที่เติมและยังไม่เติมทรายได้อย่างชัดเจน กรมเจ้าท่าได้ทำการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ในส่วนที่แล้วเสร็จ และปิดพื้นที่เพื่องานก่อสร้างทีละ Step โดยครั้งนี้ไม่พบเรือดูดทราย และเรือพ่นทราย ที่เคยมาจอดอยู่นอกชายฝั่งเหมือนทุกครั้ง ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุใด พบเพียงเครื่องจักรกำลังทำงานบนชายหาดเท่านั้น จากการเดินสำรวจพบประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เติมทรายแล้วเสร็จตามปกติแล้ว แม้ยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามค่ำคืนก็ยังมีการใช้พื้นที่เพื่อนั่งกินดื่ม รับลม เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ Beach Lover จะพยายามลงสำรวจพื้นที่นี้ให้บ่อยครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังถึงโครงการเติมทรายชายหาดที่ยาวและใช้งบประมาณสูงที่สุดในประเทศไทย …. โปรดติดตาม

Beachlover

September 6, 2022

Elastocoast หาดกระทิงลาย ยังสบายดี ?

Beach Lover ได้เคยนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Elastocoast ไปแล้ว ติดตามได้จาก https://beachlover.net/elastocoast-คืออะไร/ นอกจากนั้นยังได้พาสำรวจชายฝั่งที่ใช้ Elastocoast เพื่องานป้องกันชายฝั่งในพื้นที่ชะอำ (https://beachlover.net/พาชมโครงสร้าง-elastocoast-ชะอำ/) และท่าบอน จ. สงขลา ไปแล้ว ในครั้งนี้ของพาชมงานป้องกันชายฝั่งที่ใช้ Elastocoast แถบฝั่งตะวันออกกันบ้าง Beach Lover ได้เคยพาชมภาพมุมสูงของพื้นที่สวนสาธารณะหาดกระทิงลายไปเมื่อสองปีก่อนตามโพส https://beachlover.net/สวนสาธารณะหาดกระทิงลาย/ มาวันนี้ของพาสำรวจสภาพของ Elastocoast ณ ตำแหน่งเดิมในมุมสูงกันอีกครั้ง ถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าดำเนินการโดยหน่วยงานใด จะพบว่าภาพในมุมใกล้เคียงกัน ณ ตำแหน่งเดิมของโครงสร้างในเดือนมีนาคม 2563 สภาพของ Elastocoast ยังอยู่ดี แต่ภาพของเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า มีบางตำแหน่งหลุดล่อนเสียหาย โดยมีสภาพความเสียหายคล้ายกับที่เกิดขึ้นบริเวณหาดชะอำตามโพส https://beachlover.net/พาชมโครงสร้าง-elastocoast-ชะอำ/ สำหรับการใช้ Elastocoast เพื่องานป้องกันชายฝั่งในประเทศไทย ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดนักว่านำเข้ามาใช้เมื่อไหร่ และพื้นที่ใดเป็นที่แรกๆ จากข้อมูลกรมเจ้าท่าพบว่ามีการดำเนินการไปเมื่อ 6 ปีก่อน ณ หาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากการสำรวจภาคสนามโดย Beach Lover พบ […]

Beachlover

August 25, 2022

หาดบางละมุง กำลังจะมีกำแพง ?!?

หาดบางละมุง เป็นพื้นที่ชายหาดส่วนถัดไปทางทิศใต้ของท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งเป็นที่อยู่อาศัย โรงแรม ร้านอาหาร และชุมชนประมง หาดทรายบริเวณนี้มีความยาวต่อเนื่องเป็นทรงโค้งด้วยระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 10 กิโลเมตร จากท่าเทียบเรือแหลมฉบังถึงสะพานปลานาเกลือ พื้นที่แถบกลางอ่าวระยะทาง 2.3 กิโลเมตร ประสบปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งจนเป็นเหตุให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขปัญหา และนำมาซึ่งมาตรการต่างๆที่ได้นำมาเสนอประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและร่วมกันแสดงความคิดเห็น หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นรวม 3 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยได้นำรูปแบบที่คาดว่าจะเกิดผลดีต่อชายหาดบริเวณนี้มานำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยโครงการในพื้นที่นี้อันที่จริงแล้วเป็นหนึ่งใน “โครงการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบรายละเอียดของพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างน้อย 4 พื้นที่ โดยพื้นที่ชายหาดที่นี้คือหนึ่งใน 4 ของพื้นที่ที่หน่วยงานจะนำไปออกแบบรายละเอียดเพื่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งต่อไป โดยรูปแบบที่นำมาเสนอเพื่อให้แสดงความคิดเห็นครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคมคือการสร้าง “กำแพงกันคลื่นแบบหินเรียงและการเติมทราย” Beach Lover ได้ทำการสำรวจภาพมุมสูงภายในพื้นที่โครงการตลอดแนวชายฝั่งประมาณ 2.3 กิโลเมตร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 พบว่ามีโครงสร้างริมชายหาดเสียหายจากคลื่นมรสุม มีกำแพงกันคลื่นของเอกชนที่ส่วนมากยังคงมีสภาพดี มีการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งของเอกชน และยังคงมีพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่มีโครงสร้างป้องกัน ดังรูป จากการสอบถามชาวประมงได้ความว่า พื้นที่แถบนี้จะประสบกับปัญหาน้ำทะเลยกตัวสูงและคลื่นลมแรงจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายหาดเฉพาะช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้น และไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน อย่างเช่นในวันที่ […]

Beachlover

August 24, 2022

ผุด Wongamat Beach Village ไลฟ์สไตล์มอลล์ริมชายหาด

ที่มา: https://www.facebook.com/realist.co.th Wongamat Beach Village ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งใหม่ริมหาดวงศ์อมาตย์เตรียมเปิดเฟสแรก ธันวา 65 หาดวงศ์อมาตย์เป็น 1 ในหาดที่มีชื่อเสียงของพัทยา โดยเป็นทำเลที่เป็นศูนย์รวมของโครงการระดับ Super Luxury ราคาของโครงการคอนโดพุ่งสูงไปเกือบ 180,000 บ./ตร.ม. ทำให้ในพื้นที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไลต์การใช้ชีวิตของคนที่เข้ามาในพื้นที่. หนึ่งในโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในทำเลนี้คือ Wongamat Beach Village ที่เป็นโครงการภายในการพัฒนาของ กลุ่มเซ็นทรัล ที่เป็นไลฟ์สไตล์ มอลล์ ริมทะเลที่มาในแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร ด้วยพื้นที่กว่า 13 ไร่ หน้ากว้างติดหาด 90 ม. มูลค่าโครงการในเฟสแรกกว่า 3000 ลบ. เน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติคุณภาพกำลังซื้อสูง โดยร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำ มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้คนมาใช้บริการ 1 ล้านคนต่อปี สร้าง New Destination ในฐานะไฮไลต์ของเขตพัฒนาพิเศษย่านตะวันออก (EEC) โครงการเป็นอาคารชั้นเดียวให้บรรยากาศริมทะเล เดินช็อปปิ้งบนชายหาด และบรรยากาศธรรมชาติ ด้วยพื้นที่สีเขียว 75% ของโครงการ Wongamat Beach […]

Beachlover

June 1, 2022

ประชุมรับฟังความคิดเห็น หาดกระทิงลาย [19 พ.ค.2565]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ (1) เพื่อศึกษาและจัดทําแผนหลักแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ ระบบกลุ่มหาดอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการดําเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ให้กับชายฝั่งที่ประสบปัญหา การกัดเซาะอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง (2) เพื่อออกแบบรายละเอียด (Detail design) ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาก่อนจํานวนอย่างน้อย 4 พื้นที่

Beachlover

May 16, 2022

ประชุมรับฟังความคิดเห็น หาดบางเสร่ [20 พ.ค.2565]

กรมเจ้าท่า ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าสมควรสนับสนุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ํา ท่าเรือมาริน่ารองรับการท่องเที่ยว บริเวณหาดบางเสร่ อีกทั้งกรมเจ้าท่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ชายหาดบางเสร่ในเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในพื้นที่หาดบางเสร่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร Click ที่ Download เพื่อนำสู่เอกสารรับฟังความคืดเห็นฉบับเต็ม

Beachlover

May 9, 2022

พาชม เติมทรายชายหาดจอมเทียน อีกครั้ง

Beach Lover ได้เคยพาชมโครงการเติมทรายชายหาดจอมเทียนไปแล้ว ตั้งแต่โครงการนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการใหม่ๆ ติดตามได้จาก https://beachlover.net/ติดตามสถานการณ์เติมทรายชายหาดจอมเทียน/ ปลายเดือนมีนาคม 2565 Beach Lover ได้กลับมาติดตามการดำเนินงานของโครงการเติมทรายชายหาดจอมเทียนอีกครั้ง พบว่าดำเนินการคืบหน้าไปพอสมควร แต่ยังคงล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ สืบเนื่องจากติดปัญหาเชิงเทคนิคเรื่องของเรือที่ใช้ในการเติมทราย โครงการเติมทรายชายหาดจอมเทียนประกอบด้วย 2 ระยะ โดยการเติมทรายระยะที่ 1 นี้ มีระยะทาง 3.575 กิโลเมตร ตั้งแต่ร้านปูเป็นถึงซอยบุญย์กัญจนา งบประมาณก่อสร้าง 586.047 ล้านบาท ผูกพันตั้งแต่ปี 2563-2566 ส่วนการเติมทรายระยะที่ 2 มีความยาว 2.855 กิโลเมตร งบประมาณ 400 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ซอยบุญย์กัญจนา ถึง พัทยาปาร์ควอเตอร์เวิลด์ โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือโครงการระยะที่ 1 โดยมีผู้รับจ้างคือ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ใช้ปริมาณทรายประมาณ 710,824 ลบ.ม. จากแหล่งทรายเดียวกันกับที่เติมที่หาดพัทยาคือเกาะรางเกวียน ที่อยู่ห่างออกไปจากหาดจอมเทียนประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งพบว่ามีปริมาณเพียงพอ ส่วนคุณภาพทรายที่ระดับความลึก […]

Beachlover

April 13, 2022

ทิ้งร้างกลางทะเล กับท่าเทียบเรือเมืองพัทยา

โครงการศูนย์บริการจอดเรือ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา สร้างบนผืนน้ำเนื้อที่ 120 ไร่ นับถึงปัจจุบันยังไม่มีการใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้เลยตั้งแต่สร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากประสบปัญหาคลื่นที่วิ่งผ่านเข้าด้านในที่จอดเรือมีขนาดใหญ่ จนส่งผลให้ท่าเทียบเรือแบบลอยน้ำเกิดความเสียหายหลุดลอยออกจากตำแหน่งเดิม หลังจากการซ่อมแซมบางส่วน สามารถจอดได้เฉพาะเรือขนาดเล็กเท่านั้น  โครงการนี้ประกอบด้วย การก่อสร้างพื้นที่จัดเก็บเรือริมชายฝั่งทะเลแหลมบาลีฮาย ขนาดพื้นที่ 120 ไร่ มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือแบบลอยน้ำได้ สามารถรองรับเรือขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส พร้อมยังมีองค์ประกอบอื่นๆเช่น ทุ่นสำหรับยกเรือระบบ Hydro Lift สามารถใช้จอดเรือเร็วได้ 360 ลำ โดยโครงการนี้ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำ รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนี้จึงจัดทำเฉพาะรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น แล้วเสร็จไปตั้งแต่ มีนาคม 2553 โดยบริษัทเทสโก้ เจ้าของงานคือเมืองพัทยา หากสังเกตจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth เริ่มปรากฏหลักฐานว่ามีการพัฒนาท่าเทียบเรือ ณ แหลมบาลีฮาย ในช่วงระหว่างปี 2010-2013 (ไม่มีภาพถ่ายระหว่างนั้น จึงไม่ทราบปีที่แน่นอน) โดยเมืองพัทยามีแผนจะพัฒนาให้เป็นศูนย์จอดเรือเพื่อการนันทนาการขนาดใหญ่ โดยตั้งใจให้เป็น Hub พร้อมระบบเชื่อมต่อ แต่นับตั้งแต่มีการก่อสร้างยังไม่เคยถูกใช้งานเนื่องจากโครงสร้างชำรุดเสียหายตั้งแต่ยังไม่เปิดใช้ เมืองพัทยาเคยตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาคนรับผิดชอบในเรื่องนี้ แต่เรื่องก็เงียบไปตั้งแต่ปี 2560 หลังจากรัฐได้มีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการท่าเรือนี้ได้ถูกนำมาปัดฝุ่นกันอีกรอบ […]

Beachlover

January 8, 2022

เร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหลลงทะเลอ่าวอุดม

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับ ทสจ.ชลบุรี ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เจ้าท่าส่วนภูมิภาค จ.ชลบุรี และเครือข่ายกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม ตรวจสอบกรณีรับแจ้งน้ำมันรั่วไหล บริเวณสะพานปลาอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผลการตรวจสอบพบคราบน้ำมันบริเวณผิวน้ำเป็นคราบบางๆ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๕๐ ตารางเมตร ยังไม่พบความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแต่อย่างใด ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายฯ จะเฝ้าระวัง พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องในกรณีหากเกิดความเสียหาย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเรืองดการเท ถ่าย ทิ้งน้ำมันลงสู่ทะเล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลต่อไป

Beachlover

December 21, 2021

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หาดวอนนภา ชลบุรี [11 พ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลชุมชนวอนนภา เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

Beachlover

November 9, 2021
1 2 3 5