เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติก ชายหาดกระทิงลาย/หาดบางเสร่ จ.ชลบุรี[18เม.ย.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก โดยเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกชายหาดบริเวณสวนสาธารณะหาดกระทิงลาย อ.บางละมุง และชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ผลการศึกษาอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

Beachlover

April 18, 2020

ผลกระทบจากซากเรือ ณ อ่าวบางละมุง จ.ชลบุรี

ชายหาดบริเวณนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของท่าเทียบเรือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ทีม Beach lover ได้พบซากเรือเกยหาดบริเวณนี้อยู่หลายตำแหน่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ก็คือ ชายหาดทางด้านทิศใต้ของซากเรือเกิดการงอกเพิ่ม ส่วนทางทิศเหนือของซากเรือเกิดการกัดเซาะ สาเหตุเกิดจากซากเรือที่วางแนวตั้งฉากกับชายหาดนั้น เปรียบเสมือนโครงสร้างชายฝั่งชนิดหนึ่งที่เรียกว่า รอดักทราย (Groin) ทำหน้าที่ดักการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายที่มีทิศเคลื่อนที่จากทิศใต้ขึ้นมาทางทิศเหนือ จึงเป็นผลให้ตะกอนถูกดักอยู่ทางฝั่งหนึ่งของชายหาด และส่งผลให้อีกฝั่งหนึ่งขาดตะกอนจนเกิดการกัดเซาะ

Beachlover

April 18, 2020

สวนสาธารณะหาดกระทิงลาย จ.ชลบุรี [10มี.ค.2563]

ชายหาดบริเวณสวนสาธารณะหาดกระทิงลาย อ.บางละมุง ชลบุรี อยู่ทางตอนใต้ของท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ชายหาดแถบนี้มีการสร้างกำแพงกันคลื่นของท้องถิ่นและเอกชนในหลากหลายรูปแบบ มีหาดธรรมชาติหลงเหลืออยู่บ้าง บางพื้นที่สามารถเข้าถึงได้เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่ส่วนมากเป็นที่ดินเอกชนประชิดทะเล ในส่วนของสาธารณะหาดกระทิงลายมีกำแพงกันคลื่นเกือบตลอดทั้งแนว มีชายหาดธรรมชาติแบบไร้โครงสร้างป้องกันทางทิศเหนือของสวนสาธารณะแห่งนี้

Beachlover

March 12, 2020

สภาพชายหาด อ่าวบางละมุง จ.ชลบุรี [10 มี.ค.2563]

ชายหาดแถบอ่าวบางละมุงบริเวณนี้อยู่ถัดจากท่าเรือแหลมฉบังไปทางทิศใต้เพียง 3 กิโลเมตร ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการต่อขยายท่าเรือเฟสที่ 3 สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ ไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งบริเวณนี้ปรากฏอยู่ในรายงาน EIA ?!?!

Beachlover

March 12, 2020
1 4 5