ระดมเก็บขยะลอยน้ำปากคลองตรัง ก่อนออกทะเล

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับเครือข่ายและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ๕ อำเภอชายฝั่งใน จ. ตรัง จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญ ภายใต้แผนการบริหารจัดการขยะทะเล จ.ตรัง ประจำสัปดาห์ สามารถจัดเก็บขยะได้ ๑๑๙.๖ กก. เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) โฟมกันกระแทก ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และห่อถุงอาหาร ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

Beachlover

October 18, 2021

จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะปากคลองกะลาเสใหญ่ ทะเลสิเกา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ ผตรัง) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ตำบลเขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ได้ขยะรวมประมาณ ๔๐ กก. เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่่ป็นขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ กระสอบ เศษโฟม และขวดพลาสติกอื่น ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่ง ในการบริหารจัดการขยะทะเลที่จะมีผลกระทบต่อทะเลต่อไป

Beachlover

August 24, 2021

รักทะเลปากบารา มาช่วยกันลดขยะสู่ทะเลสตูล

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ได้ขยะ ๒๐๘ กก. เมื่อคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ขวดพลาสติกอื่นๆ ขยะอินทรีย์ และกระป๋องเครื่องดื่ม ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณและผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

Beachlover

August 16, 2021

ขยะทะเล

ขยะทะเลคือของเสียที่ถูกทิ้งลงทะเล โดยส่วนมากมักเป็นวัสดุเบาที่สามารถพัดพาได้ง่ายจากแหล่งกำเนิด โดยลม คลื่น และกระแสน้ำ  ส่วนใหญ่จะย่อยสลายได้ยาก เช่น แห อวน โฟม พลาสติก ผ้า ซึ่งถูกพัดพาลงมาจากแม่น้ำสู่ทะเล ตลอดจนจากเรือประมงนอกชายฝั่ง และจากการทิ้งขยะโดยตรงลงบนชายหาดและทะเล จากฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งหมด 23 จังหวัด มีปริมาณขยะ ประมาณ 10 ล้านตัน/ปี ในจำนวนนี้มีประมาณ 5 ล้านตันที่ได้รับการจัดการไม่ถูกวิธี และพบว่าประมาณ 10% ของขยะที่ตกค้างเนื่องจากการจัดการไม่ถูกวิธีจะไหลลงทะเล ซึ่งนั่นหมายถึงมีขยะไหลลงทะเลปีละประมาณ 50,000-60,000 ตัน/ปี ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 6 ของโลก (http://www.dmcr.go.th) ผลกระทบที่เกิดจากการมีขยะทะเลที่ชายหาดและในทะเลนั้นมีทั้งต่อตัวทรัพยากรชายหาด สิ่งมีชีวิต และผู้ใช้ชายหาด คือเป็นแหล่งเสื่อมโทรม สะสมเชื้อโรค ทัศนียภาพไม่สวยงาม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้ชายหาด นอกจากนั้น ขยะทะเลโดยเฉพาะพลาสติกยังเป็นสาเหตุการตายของสัตว์ทะเล เช่น พะยูน เต่า โลมา วาฬ ดังที่มักพบในข่าวสารต่างๆว่าสัตว์เหล่านี้มีขยะพลาสติกในท้องบ้าง ถูกขยะทะเลพันตามร่างกายบ้าง 

Beachlover

May 6, 2021

สำรวจชนิดและปริมาณขยะ ทะเลสงขลา/ปัตตานี/นราธิวาส

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เก็บรวบรวมชนิดและปริมาณขยะ บริเวณหาดเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา ชายหาดแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และชายหาดเกาะยาว อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยยี่ห้อสินค้าจากขยะชายหาด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างขยะบริเวณหัวหาด กลางหาด และท้ายหาด ช่วงละ ๑๐๐ ม. ขยะที่พบเป็นโฟม ๒๗๒ ชิ้น เศษเชือก ๑๑๓ ชิ้น และฝาขวด ๘๖ ชิ้น พร้อมทั้งคัดแยกขยะตามแบบบันทึกข้อมูลของ ICC ในพื้นที่เฉลี่ย ๑๐๐ ตร.ม. คัดแยกยี่ห้อของขยะ ผลการสำรวจประเภทขยะส่วนใหญ่เป็น เศษเชือก ฝาขวด พลาสติกแผ่นบาง ถุงพลาสติกหูหิ้ว พลาสติกแข็ง หีบห่อบรรจุอาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งขยะที่สามารถระบุได้ และไม่สามารถระบุเครื่องหมายการค้าและแหล่งผลิตได้ ทั้งนี้ได้นำข้อมูลพื้นฐานยี่ห้อสินค้าที่พบตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลไปบริหารจัดการลดปัญหาขยะทะเลต่อไป

Beachlover

January 11, 2021