ขยะทะเล

ขยะทะเลคือของเสียที่ถูกทิ้งลงทะเล โดยส่วนมากมักเป็นวัสดุเบาที่สามารถพัดพาได้ง่ายจากแหล่งกำเนิด โดยลม คลื่น และกระแสน้ำ  ส่วนใหญ่จะย่อยสลายได้ยาก เช่น แห อวน โฟม พลาสติก ผ้า ซึ่งถูกพัดพาลงมาจากแม่น้ำสู่ทะเล ตลอดจนจากเรือประมงนอกชายฝั่ง และจากการทิ้งขยะโดยตรงลงบนชายหาดและทะเล จากฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งหมด 23 จังหวัด มีปริมาณขยะ ประมาณ 10 ล้านตัน/ปี ในจำนวนนี้มีประมาณ 5 ล้านตันที่ได้รับการจัดการไม่ถูกวิธี และพบว่าประมาณ 10% ของขยะที่ตกค้างเนื่องจากการจัดการไม่ถูกวิธีจะไหลลงทะเล ซึ่งนั่นหมายถึงมีขยะไหลลงทะเลปีละประมาณ 50,000-60,000 ตัน/ปี ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 6 ของโลก (http://www.dmcr.go.th) ผลกระทบที่เกิดจากการมีขยะทะเลที่ชายหาดและในทะเลนั้นมีทั้งต่อตัวทรัพยากรชายหาด สิ่งมีชีวิต และผู้ใช้ชายหาด คือเป็นแหล่งเสื่อมโทรม สะสมเชื้อโรค ทัศนียภาพไม่สวยงาม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้ชายหาด นอกจากนั้น ขยะทะเลโดยเฉพาะพลาสติกยังเป็นสาเหตุการตายของสัตว์ทะเล เช่น พะยูน เต่า โลมา วาฬ ดังที่มักพบในข่าวสารต่างๆว่าสัตว์เหล่านี้มีขยะพลาสติกในท้องบ้าง ถูกขยะทะเลพันตามร่างกายบ้าง 

Beachlover

May 6, 2021

สำรวจชนิดและปริมาณขยะ ทะเลสงขลา/ปัตตานี/นราธิวาส

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เก็บรวบรวมชนิดและปริมาณขยะ บริเวณหาดเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา ชายหาดแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และชายหาดเกาะยาว อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยยี่ห้อสินค้าจากขยะชายหาด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างขยะบริเวณหัวหาด กลางหาด และท้ายหาด ช่วงละ ๑๐๐ ม. ขยะที่พบเป็นโฟม ๒๗๒ ชิ้น เศษเชือก ๑๑๓ ชิ้น และฝาขวด ๘๖ ชิ้น พร้อมทั้งคัดแยกขยะตามแบบบันทึกข้อมูลของ ICC ในพื้นที่เฉลี่ย ๑๐๐ ตร.ม. คัดแยกยี่ห้อของขยะ ผลการสำรวจประเภทขยะส่วนใหญ่เป็น เศษเชือก ฝาขวด พลาสติกแผ่นบาง ถุงพลาสติกหูหิ้ว พลาสติกแข็ง หีบห่อบรรจุอาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งขยะที่สามารถระบุได้ และไม่สามารถระบุเครื่องหมายการค้าและแหล่งผลิตได้ ทั้งนี้ได้นำข้อมูลพื้นฐานยี่ห้อสินค้าที่พบตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลไปบริหารจัดการลดปัญหาขยะทะเลต่อไป

Beachlover

January 11, 2021