Jerman Beach, Bali

ในขณะที่ Kuta Beach หาดเลื่องชื่อของเกาะบาหลีแออัดไปด้วยรถราและผู้คน แต่หาด Jerman Beach แห่งนี้ร้างผู้คน ทั้งที่เป็นหาดที่ฝั่งหนึ่งติดกับสนามบินนานาชาติเพียงแห่งเดียวของเกาะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีหัวหาดคั่นเป็นรอยต่อไปยังหาดถัดไป

พบว่าสภาพชายหาดสวยงามมาก สีของทรายและน้ำทะเลนั้นสวยกว่าแถบ Kuta มาก พบเรือชาวบ้านจอดระเกะระกะริมชายฝั่ง และสามารถเฝ้าดูเครื่องบินลงได้อย่างเต็มตา หากใครอยากหลบหนีความพลุกพล่านขั้นสุดของ Kuta Beach แนะนำให้เดินมาแถบนี้