เราคือใคร?

เราคือคนที่รักชายหาด อยากเห็นชายหาดที่สวยงาม สมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เราทำงานวิชาการ กิจกรรมสาธารณะ อาสาสมัคร และอื่นๆที่พอมีกำลังทำและเป็นประโยชน์ต่อชายหาด มีผู้สนับสนุนบ้างไม่มีบ้างตามวาระโอกาส แต่ไม่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เราสนับสนุนกันเองทั้งแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์เท่าที่พอจะเจียดมาทำงานได้อย่างไม่เดือดร้อนใคร และไม่มีใครในพวกเราเดือดร้อน ติดต่อเราได้ผ่าน 19KanyaRaktalay@gmail.com

Beachlover

July 2, 2019