สำรวจชายหาด Tesla ติดหล่ม VS ชายหาดที่รถวิ่งได้

จากข่าวในโลก Social media ว่า มี Youtuber รายหนึ่งได้พยายามขับรถไฟฟ้า Tesla ลงไปวิ่งบนชายหาดทางทิศเหนือของปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร ติดตามข่าวได้จาก ข่าว Youtuber ขับรถติดหล่มบนหาดทราย

Beach Lover ขอพาสำรวจสภาพทั่วไปของชายหาดบริเวณปากน้ำหลังสวน สถานที่เกิดเหตุดังกล่าว

ชายหาดบริเวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ชายหาดบริเวณถูกพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ และมีการทับถมทุกปี เนื่องจากมีโครงสร้างปากร่องน้ำทางทิศใต้ ตะกอนทรายจึงทับถมบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ต่างจากทางทิศใต้ของปากร่องที่ถูกกัดเซาะจนต้องมีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจำนวนหนึ่ง

จากการสำรวจกายภาพของชายหาดในเดือน พ.ค.2567 ในช่วงก่อนเกิดเหตุไม่นานนัก ชายหาดกว้างประมาณ 68 เมตร (จากระดับทะเลปานกลางถึงขอบทางเท้า) มีลักษณะตะกอนทรายบนชายหาดละเอียดปานกลาง ความลาดชันชายหาด 3.4 องศา (น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ)

Beach profile (รูปตัดชายหาด)

ตามปกติแล้ว หาดทรายที่รถยนต์สามารถลงไปวิ่งได้อย่างปลอดภัย ทรายบนชายหาดนั้นจะต้องมีเม็ดละเอียดมาก และทรายจะต้องจับตัวกันแน่น เช่นหาด Chirihama บนคาบสมุทร Noto ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการจัดงานเทศกาลเป็นประจำในทุกฤดูร้อน อ่านเพิ่มเติมได้จาก Beach drive-Chirihama

Chirihama Beach

Beach Lover ได้มีโอกาสไปสำรวจหาด Chirihama ด้วยตนเองเมื่อสองปีก่อน พบว่าทรายบนหาดละเอียดกว่าปกติมาก นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า Water content บนชายหาดนั้นสูง หมายความว่า น้ำได้เข้าไปแทรกตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดทรายขนาดเล็ก จนทำให้เกิดการจับตัวกันแน่น รวมถึง Water table บริเวณชายหาด หรือหมายถึงระดับของชั้นน้ำใต้ดินก็อยู่สูงมาก มีแรงดันขึ้นจนทำให้ทรายไม่เกิดการจมตัวลงไปได้มากนักเป็นเหตุให้ ทรายแน่นมากๆและสามารถนำรถขึ้นมาวิ่งบนชายหาดได้อย่างปลอดภัย

Chirihama Beach
Beach drive บน Chirahama Beach
ทรายบนชายหาด Chirihama

เมืองไทยนั้นมีกฏหมายเรื่องการห้ามขับรถบนชายหาดหรือไม่นั้น ไม่แน่ใจ แต่ที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวสารจำนวนหนึ่งว่ามีนักท่องเที่ยวขับรถลงไปบนชายหาด แล้วติดหล่มจนต้องร้องขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆ

มุมมองส่วนตัวคิดว่า การให้ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นควบคู่ไปกับการกำหนดข้อห้ามหรือระเบียบต่างๆ หากคนมีความรู้ แม้จะห้ามหรือไม่ก็ตาม ก็อาจจะสามารถตัดสินใจด้วยตนเองบนความรู้ที่มีได้ คงไม่มีใครอยากให้ตัวเองตกอยู่ในความลำบากจนต้องร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรอกนะ ถ้าไม่จำเป็น