หาดอ่าวนาง ช่วงปลอดมรสุม

อ่าวนาง นับเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของ จ.กระบี่ ผู้มาเยือนมักแวะมาชมความงดงามของชายหาดอ่าวนาง ก่อนข้ามไปยังเกาะต่างๆที่อยู่นอกชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามพระอาทิตย์ตก (Sunset)

หาดอ่าวนางทางทิศเหนือ พบโครงสร้างเกเบียนเพื่อป้องกันชายฝั่ง ส่งผลให้ชายหาดด้านหน้ามีสภาพค่อนข้างชัน สั้น และลึก ซึ่งแตกต่างจากหาดทางทิศใต้ที่ยังไม่มีโครงสร้างป้องกัน

นักท่องเที่ยวมักนั่งนอนบนชายหาดทางทิศใต้ที่ไม่มีโครงสร้างป้องกันมากกว่า เนื่องจากชายหาดกว้างกว่า และยังพอมีต้นไม้ให้ร่มเงา