ขยะทะเล หาดเจ้าไหม จ.ตรัง [5 ก.ค.2562]

ที่มาข่าว: Facebook ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานทางทะเล จ.ตรัง

ปฏิบัติการ Beach Clean Up ที่หาดเจ้าไหม จ.ตรัง ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในวันที่ 5 ก.ค.2562 พบขยะพลาติกนำมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดิม จากตารางที่ทางศูนย์เก็บข้อมูลดังภาพประกอบ

 

ขยะทะเลบางส่วนมาจากทะเล และกิจกรรมบนชายหาด และบางส่วนมาจากแม่น้ำที่ไหลลงทะเล เราควรร่วมมือกันลดการทิ้งขยะในที่สาธารณะแม้จะไม่ใช่การทิ้งลงทะเลและชายหาดโดยตรง เพราะขยะบก ขยะแม่น้ำ ขยะชายหาด และขยะทะเล ....มันคือเรื่องเดียวกัน