แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ซ้ำอีกที่บ่อดาน จ.พังงา [19ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) รับแจ้งจากชาวบ้าน พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก ๑ รัง เป็นรังที่ ๖ โดยมีขนาดความกว้างช่วงพาย ๑๘๐ ซม. ความกว้างช่วงอก ๙๐ ซม. โดยตำแหน่งอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ไปทางทิศใต้ ประมาณ ๓๐๐ เมตร ทั้งนี้ กำลังตรวจสอบและคาดว่าจะเคลื่อนย้ายรังมารวมที่ศูนย์ฯ บ่อดานต่อไป