เมืองพัทยาถอยไม่ตัดต้นไม้เก่าชายหาดทิ้งหลังถูกต้านหนัก

ที่มา: https://www.posttoday.com

เครือข่ายต้นไม้ฯถกร่วมเมืองพัทยาหาทางออกร่วมกันในโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาด พร้อมนำศาสตร์รุกขกรรมแก้ปมตัดต้นไม้เก่าทิ้งนำแนวทางพัฒนาควบคู่การรักษาธรรมชาติมาใช้

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ ชศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนที่เห็นความสำคัญของต้นไม้ในเมือง ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่มบิ๊กทรี สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และสมาคมรุกขกรรมไทย นำโดย น.ส.ช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง และนายนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เพื่อร่วมหาทางออกในรักษาธรรมชาติบนชายหาด โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้นทางคณะได้ร่วมลงพื้นที่ชายหาด เพื่อดูสภาพความเป็นจริงของการดำเนินโครงการฯ

น.ส.ช่อผกา วิริยานนท์ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กล่าวว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยามีการตัดต้นไม้เก่าอย่างต้นหูกวางและในแบบบอกว่าจะมีการปลูกต้นนไม้ใหม่บ้างต้น เช่น ต้นอินทผาลัม และต้นปล์าม ทำให้ในโลกโซเซียลเกิดการต่อต้านไม่พอใจ กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนที่เห็นความสำคัญของต้นไม้ในเมือง จึงลงพื้นที่เพื่อหารือร่วมกับเมืองพัทยา เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน โดยข้อสรุปที่ได้ในวันนี้เมืองพัทยารับในหลักการว่า อาจเข้าใจผิดในการสื่อสารและจะไม่ตัดต้นไม้เก่าออก พร้อมจะมีการปรับแบบในการคงต้นไม้ให้คงอยู่ ซึ่งทางเครือข่ายได้มีเสนอแนวทางด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองใหม่ทั้งระบบ

ทั้งนี้ จะมีการนำศาสตร์รุกขกรรมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและการจัดการต้นไม้ในเมืองมาดำเนินการในเมืองพัทยาตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างที่ไม้ให้ต้นไม้เสียสุขภาพ โดยจะมีเทคโนโลยีการก่อสร้าง การเลือกวัสดุรวมถึงเทคนิคที่มีการเปลี่ยนของการก่อสร้างแบบเดิมเพื่อรักษาชีวิตต้นไม้ หลังจากนั้นจะมีการอบรมทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการให้รู้วิธีการดูแลต้นไม้ หลักการดังกล่าวเมืองพัทยาพร้อมรับหลักการทั้งหมด และหลังจากนี้ 1 เดือนจะมีการลงรายละเอียดเพื่อให้ได้วิธีทำให้เป็นไปตามข้อตกลง

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การหารือร่วมกับเครื่อข่ายต้นไม้เป็นโอกาสที่ดีของเมืองพัทยา ที่ผ่านมาเมืองพัทยาอาจจะมองศาสตร์รุกขกรรมที่เกี่ยวกับต้นไม้และพืชในรูปแบบหนึ่ง จึงทำให้การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์มองไม่ลึกลงไปเป็นศาสตร์รุกขกรรม ที่จะทำให้การพัฒนา และการรักษาธรรมชาติไว้ให้เดินหน้าไปด้วยกันได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ EEC ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาจึงมีความจำเป็น เนื่องจากชายหาดพัทยาจะเป็นพื้นที่พักผ่อน กีฬา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นที่บริเวณชายหาดและฟุตบาธ จึงจะต้องมีการผสมผสานร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่จะต้องเดินไปด้วยกันให้ได้ทั้งเรื่องของการพัฒนาและแนวทางในการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีแนวทางดำเนินการร่วมกันต่อไป โดยจะเริ่มตั้งแต่การสร้างความรู้ในการดูแลต้นไม้ในระดับผู้บริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติที่จะต้องเข้าใจในศาสตร์รุกขกรรม จะทำให้การพัฒนาและการปรับปรุงพื้นที่ชายหาดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ส่วนรายละเอียดและหลักการรวมไปถึงรูปแบบในการปรับจะเดินไปในทิศทางเดียวกันกับเครื่อข่ายฯ ทั้งต้นไม้ รวมไปถึงต้นไม้ประจำถิ่นอย่าง ต้นเกศ ต้นนนทรี จะยังคงอยู่ไม่ได้มีการตัดออกส่วนต้นหูกวางอาจจะมีการตัดและล้อมย้ายบ้าง พร้อมจะมีการปลูกต้นใหม่เพิ่ม สร้างความรมรื่นและการเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชายหาดให้ยังคงอยู่และดีขึ้น ต้นไม้เก่าก็ยังคงที่เก็บไว้มากกว่า  75% รวมกับต้นไม้ที่นำมาปลูกใหม่จะทำให้ชายหาดพัทยาจะมีต้นไม้เพิ่มมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน