เปิด TOP 5 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุดในปี 2564

Beach Lover ได้เริ่มนำเสนอประเด็นของชายหาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2562 มีเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดทั้งหมด 586 เรื่อง ในวาระโอกาสเริ่มต้นปี 2565 ขอจัดลำดับ Top 5 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุดระหว่าง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ (Click ที่ชื่อเรื่องเพื่อนำสู่โพส)

อันดับที่ 1 พาชมหาดขั้นบันไดแห่งใหม่ของเมืองเพชร!

อันดับที่ 2 กำแพงกันคลื่น… ไปต่อหรือพอแค่นี้?

อันดับที่ 3 คดีประวัติศาสตร์ “หาดกัดเพราะรัฐสร้าง” คาบสมุทรตากใบ นราธิวาส

อันดับที่ 4 20 ปี บ้านหน้าศาลกับชายหาดที่หายไป

อันดับที่ 5 สดๆร้อนๆ ! เปิด (ร่าง) งบประมาณแผ่นดินปี 2564 เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งใน 3 กรม

Beach Lover ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอเรื่องราวในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับชายหาด รวมถึงข้อมูลและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าข้อมูลและความรู้ที่ผู้อ่านได้รับจะช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรชายหาดของประเทศให้อยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน