เปิดพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ ณ ชายหาดมหาราช [21 มี.ค.2564]

Beach lover และ เครือข่าย Beach for life ได้เปิดห้องเรียนชายหาด ติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนชายฝั่ง ณ ชายหาดมหาราช อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของชายหาด ภัยคุกคามชายหาด โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง การติดตามชายหาด และการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์

โดยช่วงบ่ายได้มีการสอนชาวบ้านในชุมชนให้สามารถติดตามข้อมูลชายหาดได้ด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองแบบง่ายๆและบันทึกข้อมูลลงใน Application BMON

เปิดพื้นที่การเรียนรู้ชายหาดแห่งใหม่ ณ หาดบางเก่า จ.ปัตตานี [21 ธ.ค. 2562]

เปิดพื้นที่การเรียนรู้ชายหาดแห่งใหม่ ณ หาดบางเก่า จ.ปัตตานี หนึ่งในเครือข่ายกลุ่ม Beach for life นับเป็นกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนสำรวจชายหาดกลุ่มที่ 6 ในเครือข่ายทั้งสามจังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล และปัตตานี

เราพยายามเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับพลเมืองทุกเพศทุกวัยในทุกจังหวัดชายทะเลที่สนใจเรียนรู้ร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ชายหาด สนใจติดต่อ facebook: beach for life

เปิดพื้นที่การเรียนรู้ ณ ชายหาดหัวหิน ละงู สตูล [3 พ.ย.2562]

ข้อมูลถูกผิดอย่างไร สามารถทราบได้ทันที สั่งให้แก้ไขได้โดยทันที วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงได้ทันที นี่หล่ะ Application ติดตามสภาพชายฝั่งทะเล BMON

เปิดพื้นการเรียนรู้ใหม่กับน้องๆเยาวชนกลุ่มสองล้อ ณ หาดหัวหิน ละงู สตูล ร่วมกับกลุ่มแกนนำ Beach for life ถึงปัจจุบันนี้ เรามีเครือข่ายอาสาสมัครทั้งหมด 5 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด และกำลังขยายเครือข่ายให้กระจายไปในชุมชนชายฝั่งทะเลให้มากยิ่งขึ้น

เอาใจช่วยน้องๆไปพร้อมๆกันค่ะ