เตรียมปล่อยลูกเต่ามะเฟืองคืนอ้อมอกทะเลพังงาอีก 3 ชีวิต [20ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ตรวจสุขภาพลูกเต่ามะเฟือง ที่พักฟื้นไว้ที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองรวม ๓ ตัว ซึ่งฟักเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคมที่ผ่านมา บริเวณหาดท้ายเหมือง ผลการตรวจสุขภาพพบว่าลูกเต่ามะเฟือง ๒ ตัว มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วน สภาพแข็งแรง ส่วนของถุงไข่แดงบริเวณหน้าท้องเริ่มมีการปิด ส่วนของกระดองหลังมีลักษณะเป็นฝ้าสีขาว สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามีการติดเชื้อรา สัตวแพทย์จึงเก็บตัวอย่างเชื้อราด้วยวิธีเพาะเชื้อและนำไปตรวจหาเชื้ออื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้นจึงรักษาเบื้องต้นด้วยการล้างด้วยน้ำเกลือบริสุทธิ์และเช็ดฆ่าเชื้อ ก่อนพิจารณาปล่อยคืนสู่ทะเลในช่วงกลางคืนวันนี้ ส่วนอีก ๑ ตัวยังมีสภาพร่างกายอ่อนแรง และยังคงเหลือถุงไข่แดงบริเวณหน้าท้อง จึงประสานให้มีการเฝ้าสังเกตุอาการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเตรียมกะบะทรายที่สะอาด และติดตามการยุบตัวของถุงไข่แดงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้ความชุ่มชื้นส่วนของกระดองหลัง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ก่อนพิจารณาปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไป