หาดพัทยาช่วงประกาศ พรก ฉุกเฉิน [4 เม.ย.2563]

ภาพจาก: เทศกิจเมืองพัทยา https://www.facebook.com/pattayacity

ในสถานการณ์ปกติหาดพัทยาจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีนและอินเดีย ช่วงเช้าของทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวต่อแถวรอคอยเรือมารับไปยังเกาะนอกชายฝั่ง ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะล้าน และกลับมาในช่วงบ่ายๆ เย็นๆ ทางเดินริมชายหาดแทบไม่มีที่ให้เดินได้อย่างสะดวกนักในบางช่วงเวลาเพราะนักท่องเที่ยวต่อแถวกันรอรถ รอเรือ รอทัวร์ ภาพที่เห็นจนชินตาก็คือจะมีเหล่าผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย เข้ามารุมขายของอาหาร ผลไม้ ไอติม น้ำดื่ม ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดแนวชายหาด 2.8 กิโลเมตร นี้

ทีม Beach lover ได้ลงสำรวจชายหาดพัทยาหลายครั้งทั้งกลางวันและกลางคืน (ติดตามได้จากโพสเก่าๆ) พบว่าชายหาดแห่งนี้ไม่เคยหลับไหล มีการเปิดพื้นที่ชายหาดให้เข้าใช้ประโยชน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเปิดไฟแสงสว่างตลอดทั้งคืน

แต่จากสถานการณ์พิเศษของ COVID-19 ที่คนทั้งโลกเผชิญร่วมกันอยู่นี้ ส่งผลให้ชายหาดพัทยายามนี้เงียบสงบ ไร้ผู้คน แน่นอนว่าวิกฤตนี้รุนแรงยิ่งนักสำหรับมนุษย์ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นรอบๆชายหาด แต่สำหรับธรรมชาติแล้ว ถือเป็นช่วงเวลาทองที่จะได้ฉวยโอกาสที่มีอยู่น้อยนิดนี้ฟื้นฟูสภาพให้กลับมาสมบูรณ์ พร้อมรองรับกิจกรรมของเหล่ามนุษย์อีกครั้งและอีกครั้ง

น่าสนใจอย่างมากว่า หากปราศจากกิจกรรมของมนุษย์บนชายหาด การสัญจรทางน้ำไปตามเกาะ กิจกรรมทางน้ำในรูปแบบต่างๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะกลับเข้าสู่สมดุลเดิมที่เคยเป็นมาในอดีตหรือไม่ หรือจะลู่เข้าสู่สมดุลใหม่ ซึ่งถ้าหากเป็นอย่างหลังนั่นแปลว่า แม้กระทั่งเราสามารถขจัดการแทรกแซงกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ออกไป ธรรมชาติก็มิอาจกลับมาเหมือนดังเช่นอดีตได้

ประเด็นที่ชวนคิดย้อนกลับก็คือ ก่อนเราจะดำเนินการใดๆที่เป็นการแทรกแซงสมดุลของธรรมชาติ ควรศึกษาถึงผลกระทบจะที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เพราะผลที่ตามมานั้น อาจเกินความสามารถของเหล่ามนุษย์ที่จะเยียวยาให้ธรรมชาติกลับมามาสภาพเหมือนดังเดิมได้ …