สำรวจชายฝั่งพื้นที่หาดไข่เต่า เขตนาปะขอในทะเลสาบสงขลา

ที่มา: https://www.facebook.com

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง พื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นหาดทราย มีสถานภาพชายฝั่งสมดุล หากแต่พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งตามฤดูกาลเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบมีการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ป่าชายเลน ได้แก่ ต้นลำพู และหญ้าลาโพ ตลอดแนวชายฝั่ง นอกจากนี้พบว่ามีกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สร้างประชิดแนวชายฝั่ง ทั้งนี้ หาดไข่เต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย