สงบเมื่อไหร่ … ที่นี่คือเพชรเม็ดงามแห่งอ่าวไทย

[ภาพเมื่อ 10 ส.ค.2563]

1 ในจังหวัดชายทะเลที่ยังคงสภาพชายหาดที่สมบูรณ์สวยงาม ปรุงแต่งน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ คือที่นี่ ชายหาดจังหวัดปัตตานี หากเหตุการณ์ความไม่สงบได้สงบลงเมื่อไหร่ ปัตตานี คือเพชรเม็ดงามของหาดทรายฝั่งอ่าวไทย

นี่คือภาพบางส่วนของชายหาดในจังหวัดปัตตานีจากงานสำรวจสนามช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563