ศิลปะบนกำแพง (ริมทะเล) @ ปีนัง

รัฐปีนัง หรือ เกาะปีนัง นั้นมีความโดดเด่นเรื่องภาพวาดบนผนังกำแพงเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าหากใครนึกถึงย่านเมืองเก่า George Town แห่งปีนัง จะต้องนึกถึงภาพวาดเขียนสีบนฝาผนังหลายแห่งใจกลางเมือง

Beach Lover ได้เดินสำรวจชายหาดแถบ Tanjong Bungah ของปีนัง ชายหาดแห่งนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเนื่องจากเข้าถึงค่อนข้างยาก และมิได้เป็นหาดสาธารณะแม้จะมีเส้นทางเดินเท้าเล็กๆลงชายหาด แต่ก็สังเกตเห็นยากและสภาพค่อนข้างแย่ต่อการเดินเท้า 

ระหว่างเดินเท้าสำรวจพบกำแพงของโรงแรมริมทะเลเกือบตลอดทั้งแนว และพบศิลปะบนกำแพงริมทะเลหลายภาพ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของเมืองปีนังได้ดี

โดยพบว่า ยามน้ำขึ้นนั้น ขึ้นถึงตีนกำแพงทุกตำแหน่งของชายหาด

การมีอยู่ของกำแพงริมทะเลนั้นดีหรือไม่อย่างไร ศึกษาเพิ่มเติมได้จากข้อมูลของ www.beachlover.net