ร้านอาหาร ที่พักริมอ่าวเขาควาย เกาะพยาม จ.ระนอง [11ก.พ.2563]

อ่าวเขาควายเป็นเวิ้งอ่าวที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกตอนเหนือของเกาะพยาม จ.ระนอง เป็นอ่าวที่มีความยาวตลอดแนวประมาณ 4.2 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นอ่าวเขาควายฝั่งเหนือและฝั่งใต้ โดยฝั่งทิศเหนือของอ่าวเป็นชายหาดทรายขาวยาวและเงียบสงบ ประกอบด้วยร้านอาหารและที่พักเกือบตลอดทั้งแนว

ช่วงที่ทำการสำรวจเป็นช่วงน้ำเกิด ทำให้ระดับน้ำค่อนข้างสูงกว่าปกติ พบว่าที่พักร้านอาหารส่วนใหญ่แถบนี้ได้ทำการป้องกันชายฝั่งกันเองทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ประกอบด้วย กำแพงกันคลื่นคอนกรีต กำแพงไม้ไผ่/ไม้ กำแพงที่ทำจากกระเบื้องฝาผนัง มักพบเห็นแบบเตี้ยๆ ใช้งบประมาณไม่สูง และไม่ถาวรมากนัก