พาสำรวจชายฝั่งหาดอ่าวเคย อ่าวคลองเรียน ทะเลพังงา สวยสงบเงียบ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) สำรวจพื้นที่ตามระบบหาดในเขต จ.พังงา ๒ พื้นที่ โดย (๑) หาดอ่าวคลองเรียน (T7D๑๙๘) ท้องที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ลักษณะหาดทรายสีน้ำตาลอ่อน เม็ดทรายละเอียด พบกากแร่สีดำปนอยู่กับทรายชายหาด น้ำทะเลใส กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ อุณหภูมิชายหาด ๓๒.๒ องศาเซลเซียส ความเร็วลม ๓.๙ กม./ชม. ลักษณะคลื่นเป็นคลื่นงัด อัตราคลื่นกระทบฝั่ง ๕ ครั้ง/นาที สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลพบเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านค้าขายอาหาร ไม่พบนักท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งหรือโครงสร้างป้องกัน​การกัดเซาะ​ชายฝั่ง

(๒) หาดอ่าวเคย (T7C๑๗๖) ท้องที่ ต.คุระ อ.คุระบุรี ลักษณะหาดทรายสีน้ำตาลเข้ม เม็ดทรายละเอียด น้ำทะเลขุ่นเล็กน้อย กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ อุณหภูมิชายหาด ๓๔.๔ องศาเซลเซียส ความเร็วลม ๑๑.๘ กม./ชม. ลักษณะคลื่นเป็นคลื่นงัด อัตราคลื่นกระทบฝั่ง ๗ ครั้ง/นาที สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลพบเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งเป็นสถาน​ที่ท่องเที่ยวพักผ่อน​หย่อน​ใจ มีร้านค้าขายอาหาร และพื้นที่สาธารณะ ไม่พบนักท่องเที่ยว​ ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งหรือโครงสร้างเพื่อป้องกัน​การกัดเซาะ​ชายฝั่ง