พาสำรวจชายฝั่งด้านใต้พังงาติดขอบเกาะภูเก็ต สภาพดีไม่มีกัดเซาะ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ สำรวจระบบหาด ๒ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ระบบหาดหาดบ้านท่านุ่น (T7E๒๐๒) ท้องที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง เป็นหาดทรายสีน้ำตาลอ่อน เม็ดทรายละเอียด น้ำทะเลใส กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ อุณหภูมิ​บริเวณ​ชายหาด ๓๕ องศาเซลเซียส​ ความเร็วลม ๖.๘ กม./ชม. ลักษณะ​คลื่นเป็นคลื่นลม อัตราคลื่น​กระทบ​ฝั่ง​ ๑๔ ครั้ง​/นาที สภาพอากาศท้องฟ้าครึ้มเมฆฝน ยังไม่มีฝนตก ขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลพบเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และประมงชายฝั่งขนาดเล็ก เช่น ตกปลา วางอวน หาจักจั่นทะเล ไม่พบนักท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งหรือการก่อสร้างเพื่อป้องกัน​การกัดเซาะ​ชายฝั่งเพิ่มเติม (๒) ระบบหาดบ้านท่านุ่น (T8B๒๔๗) ท้องที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง เป็นหาดทรายสีน้ำตาลอ่อน เม็ดทรายละเอียด น้ำทะเลใส กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศตะวันออกอุณหภูมิ​บริเวณ​ชายหาด ๓๕.๑ องศาเซลเซียส​ ความเร็วลม ๘.๒ กม./ชม. ลักษณะ​คลื่นเป็นคลื่นลม อัตราคลื่น​กระทบ​ฝั่ง​ ๑๓ ครั้ง​/นาที สภาพอากาศท้องฟ้าครึ้มเมฆฝน ยังไม่มีฝนตก ขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลพบเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และประมงชายฝั่งขนาดเล็ก เช่น ตกปลา วางอวน หาจักจั่นทะเล ไม่พบนักท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะ​ชาย​ฝั่ง​หรือการก่อสร้าง​เพื่อ​ป้องกัน​การ​กัดเซาะ​ชาย​ฝั่ง​เพิ่ม​เติม