พาชมโครงสร้าง Elastocoast @ ชะอำ

Beach Lover เคยนำเสนอเรื่องราวของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ใช้วัสดุที่เรียกว่า Elastocoast ไปแล้ว ติดตามได้จาก https://beachlover.net/elastocoast-คืออะไร/

วันนี้ ขอพาชมโครงสร้างหัวหาด (Headland) ที่ใช้ Elastocoast ณ ชายหาดชะอำ บริเวณทิศใต้ติดกับหน้าชายหาดของโรงแรม Vala โรงแรมระดับ Small Luxury Hotels ในเครือ The Regent Cha Am

ภาพเมื่อ 11 ม.ค.2565

จากภาพมุมสูงด้านบนในวงกลมสีแดงคือบริเวณที่มีการพังทลายของโครงสร้างหัวหาดที่ใช้ถุงทรายขนาดใหญ่เป็นฐานด้านล่างและเททับพื้นผิวด้านบนด้วย Elastocoast เมื่อเข้าไปสำรวจใกล้โครงสร้างจะพบสภาพดังรูปด้านล่าง

ภาพเมื่อ 11 ม.ค.2565

จากการสอบถามผู้ใช้ชายหาดและเจ้าของกิจการบริเวณนั้นได้คำตอบว่า มีนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ลูกหลานของชาวบ้านแถบนั้นเองลื่นบนวัสดุนี้หลายครั้ง เพราะกรวดเล็กๆที่ควรยึดเกาะกันด้วยน้ำยาเคลือบที่เหมือนมี Film บางๆของโพรียูรีเทนนั้น ไม่ได้ยึดกันแน่น เวลาเดินแล้วหลุดล่อนจึงส่งผลให้ลื่นล้มได้ง่าย โดยเฉพาะหากเดินบนลาด Slope ด้วยแล้ว ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่

ภาพเมื่อ 11 ม.ค.2565

เห็นได้อย่างชัดเจนมากว่าการพังทลายของโครงสร้างนี้เหมือนกับที่หน้าวัดอู่ตะเภา อ.ท่าบอน จ.สงขลา ที่ Beach Lover ได้เคยนำเสนอไปแล้วว่าเกิดการพังทลาย ของกำแพงกันคลื่นแบบ Elastocoast หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงสามเดือน กล่าวคือพบการแตกร้าวและหลุดล่อนเป็นแผ่นของ Elastocoast และเผยให้เห็นถึงโครงสร้างถุงทรายขนาดใหญ่ด้านใน

ภาพเมื่อ 11 ม.ค.2565

นอกจากนั้นแล้ว ยังพบเศษหินกรวดขนาดเล็กบริเวณพื้นที่ชายหาดรอบๆ โดยคาดว่าเป็นเศษหินขนาดเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของ Elastocoast ที่หลุดล่อนออกมาก เนื่องจากพบวัสดุเชื่อมประสานบริเวณรอบๆก้อนหินนี้ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ชายหาด เพราะโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวมักถอดรองเท้าเพื่อสัมผัสทรายบนชายหาด หากบนหาดทรายมีเศษกรวดเศษหินขนาดเล็ก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ภาพเมื่อ 11 ม.ค.2565
ภาพเมื่อ 11 ม.ค.2565

จากการพังทลายของ Elastocoast อย่างน้อยสองพื้นที่ ทั้งหัวหาดที่ชะอำและกำแพงกันคลื่นที่ท่าบอน หน่วยงานที่รับผิดชอบควรตระหนักและวิเคราะห์กันต่อได้แล้วว่า จะยังคงยืนยันใช้วัสดุแบบนี้ในงานป้องกันชายฝั่งต่อไปอีกหรือไม่ นอกจากจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพแล้ว ยังกระทบถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ชายหาดด้วย