พาชมกำแพงและกำแพง! ใกล้ Kuta, Bali

บริเวณนี้คือรอยต่อระหว่างหาด Segara และ หาด Jerman ที่อยู่ทางทิศใต้ต่อเนื่องจากหาด Kuta เมื่อมองจาก Google Earth พบว่าเป็นพื้นที่ที่การพัฒนาริมฝั่งนั้นยื่นล้ำลงมาในทะเลมากกว่าชายหาดใกล้เคียงมาก จึงอาจเป็นเหตุผลของการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น

ที่พักแถบนี้ราคาสูงแต่เล่นน้ำได้เฉพาะในสระว่ายน้ำ เพราะชายหาดด้านหน้าจะหลงเหลือเฉพาะยามน้ำลงเท่านั้น เนื่องจากมีกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งยาว 670 เมตร วางทับลงไปบนชายหาดตลอดทั้งแนว