ปะการังมีแนวโน้มเคลื่อนย้ายไปเจริญเติบโตแถบขั้วโลกมากยิ่งขึ้น [10ก.ค.2562]

ที่มา: https://e360.yale.edu

จากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ำทะเลตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ส่งผลให้แนวปะการังที่ส่วนมากแล้วจะเจริญเติบโตได้ดีในโซนเขตร้อน (Tropical zone) เคลื่อนย้ายจากแนวศูนย์สูตรไปเจริญเติบโตในบริเวณ temperate water จากงานวิจัยพบว่า ในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ต้นอ่อนปะการังลดลงประมาณ 85% ในโซน Tropical แต่มีแนวโน้นเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าตัวในโซนที่มีอุณหูมิต่ำกว่า

ปะการังมีแนวโน้มเคลื่อนย้ายออกจากเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกมากยิ่งขึ้น