ประมงเรือเล็กทับสะแกร่วมทิ้งซั้งกอทางมะพร้าวสร้างแหล่งที่อยู่สัตว์น้ำ

ที่มา: http://najanews.com/?p=173908

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชายฝั่งทะเลปากคลองบางน้อย หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประดู่ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชมรมประมงเรือเล็กอำเภอทับสะแก โดยคณะกรรมการและสมาชิกชมรม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำด้วยการทิ้งซั้งกอไม้ไผ่-ทางมะพร้าว จำนวน 200 กอ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)

โดยมีส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ นายสมศักดิ์ คงชู ประมงอำเภอทับสะแก นายสมนึก โหยบคาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย ปลัดอบต.ทับสะแก ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ทับสะแก นางสาวมาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก นายโกวิท เดชอุดม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 บ้านทุ่งประดู่ และนายวสุ โชคกิจการ สมาชิกอบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อ.ทับสะแก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการตรวจวัดอุณหูมิ และฉีดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนอีกด้วย

นายแดง ชาติแกม ประธานชมรมประมงเรือเล็กอำเภอทับสะแก กล่าวว่า ในนามชาวประมงเรือเล็กต้องขอขอบคุณกรมประมงเป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพประมงพื้นบ้าน นำงบประมาณมาสนับสนุนให้มีโครงการดีๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ขอบคุณผู้นำทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจแก่สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ตนเองมั่นใจว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมให้สัตว์น้ำในทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ประชาชนทำมาหากินได้สะดวกขึ้น สร้างเงินสร้างรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวต่อไป

ด้านนางเรืองศิริ ได้กล่าวให้ความเห็นว่าโครงการนี้ของกรมประมง ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สามารถฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ให้สมาชิกจับสัตว์น้ำได้มากและมีรายได้มากขึ้น อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเชิงประจักษ์ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม รักบ้านเกิดของตัวเอง ที่สำคัญอีกอย่างคือ ส่งเสริมการนำทางมะพร้าว วัสดุตามธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดภาวะโลกร้อนและปริมาณฝุ่นละอองหรือ PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาทางมะพร้าวของเกษตรกรอีกด้วย