ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หาดวอนนภา-บางแสน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

จากสถานการณ์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่ จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา วันนี้ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ติดตามสถานการณ์การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี โดยมีลำดับสถานการณ์ดังนี้

– วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณแหลมแท่น และหาดวอนนภา ต.แสนสุข โดยพบเซลล์ Noctiluca scintillans สะพรั่งบริเวณแปลงเลี้ยงหอยทะเล ต.บางพระ ๒,๐๙๐ เซลล์/ลิตร ต.อ่างศิลา ๑,๓๙๐ เซลล์/ลิตร และ ต.บางทราย ๓๙๕ เซลล์/ลิตร

– วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อแสน ถึงบริเวณหาดบางพระ

– วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ติดตามปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ๕ สถานี ได้แก่ แหลมแท่น (โรงแรมเอสทู) ศาลเจ้าพ่อแสน วงเวียนบางแสน หาดวอนนภาศัพท์ และหาดบางพระ ผลการศึกษาพลเซลล์ Noctiluca scintillans สถานีศาลเจ้าพ่อแสน ๑,๒๔๐ เซลล์/ลิตร วงเวียนบางแสน ๑๒๐ เซลล์/ลิตร หาดวอนนภา ๓,๓๐๐ เซลล์/ลิตร และที่หาดบางพระ ๑๐๗,๐๐๐ เซลล์/ลิตร และไม่พบที่แหลมแท่น (โรงแรมเอสทู)