ติดตามสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลสงขลา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ ต.ชุมพล ต.ดีหลวง ต.สนามชัย ต.กระดังงา อ.สทิงพระ และ ต.คลองแดน ต.ท่าบอน ต.ปากแตระ ต.ระวะ ต.วัดสน ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา มีความยาวชายฝั่งทะเลรวม ๕๐.๐๗ กม. ผลการสำรวจเป็นหาดทรายสมดุลมีระยะทางประมาณ ๑๘.๕๑ กม. พื้นที่ปากแม่น้ำ ๐.๐๘ กม. กัดเซาะชายฝั่งปานกลางระยะทางยาว ๐.๑๙ กม. มีโครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งระยะทางยาว ๓๐.๓๗ กม. ได้แก่ เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง หินทิ้งริมชายฝั่ง Elastocoast และกำแพงกันคลื่นคอนกรีตแบบตั้งตรง เนื่องจากปัจจุบันเป็นฤดูมรสุมทำให้โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภท Elastocoast และหินทิ้งริมชายฝั่ง พังเสียหายและชำรุด มีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงบริเวณด้านหลังของโครงสร้าง ระยะทางประมาณ ๑ กม. บริเวณ ต.ท่าบอน ส่งผลทำให้ถนนชำรุดไม่สามารถสัญจรได้ ทั้งนี้ จึงติดตามและสำรวจข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งหลังฤดูมรสุมต่อไป