ชายหาดทะเลบางเตย สมดุลดีไม่มีกัดเซาะ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) สำรวจระบบหาดอ่าวพังงา (T8B253) ชายฝั่งทะเล ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา ผลการตรวจสอบพบว่า ลักษณะหาดเป็นปากแม่น้ำ ทรายปนโคลน น้ำทะเลใส กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ อุณหภูมิชายหาด ๓๑.๗- ๓๒.๓ องศาเซลเซียส ความเร็วลม ๕ – ๕.๗ กม./ชม. อัตราคลื่นกระทบฝั่ง ๖ – ๘ ครั้ง/นาที พบขยะชายหาดเล็กน้อยถูกพัดพามากับน้ำทะเล เป็นชายหาดท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านขายอาหาร และใช้เป็นท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน และไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่งและโครงสร้างแข็งเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม