ชายหาดคลองเคียน สถานการณ์ปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ตรวจระบบหาดในท้องที่ จ.พังงา ๒ บริเวณ โดยที่ระบบหาดบ้านคลองเคียน (T8B252) ท้องที่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง ลักษณะ​เป็นหาดโคลน ​พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณเส้นแนวชายฝั่ง น้ำทะเลใส กระแสน้ำเลียบชายฝั่งไหลไปทางทิศเหนือ ขยะบริเวณ​ชายหาดน้อย​ การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นท่าเทียบเรือ (ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน) ทำประมงพื้นบ้าน ไม่พบนักท่องเที่ยว และไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่ง​หรือการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม

ส่วนระบบหาดคลองใส (T8B251) ท้องที่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง ลักษณะ​เป็นหาดทราย เม็ดทรายละเอียด​สีน้ำ​ตาล​อ่อน​ น้ำทะเลขุ่นเล็กน้อย กระแสน้ำเลียบชายฝั่งไหลไปทางทิศตะวันออก ขยะบริเวณ​ชายหาดน้อย​ การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นท่าเทียบเรือ (ท่าเทียบเรือบ้านคลองหิน) ทำประมงพื้นบ้าน ไม่พบนักท่องเที่ยว และไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่ง​หรือการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม