เปิด 5 เรื่องราวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในปี 2566

Beach Lover ได้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชายหาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งข่าว สถานการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี 2562 รวมถึงคลิป VDO ที่น่าสนใจผ่านทาง Youtube: Coastal Research Group (https://www.youtube.com/channel/UC1TN-_GH8ZOu2qjTlh_9CSQ) มาตั้งแต่ปี 2561 ในวันแรกของการเริ่มต้นปี 2567 Beach Lover ขอประมวล 5 เรื่องราวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในรอบปี 2566 ตามนี้ อันดับที่ 1 ปากแม่น้ำ (https://beachlover.net/ปากแม่น้ำ-estuary/) อันดับที่ 2 การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ (https://beachlover.net/การแบ่งเขตการใช้ประโยช/) อันดับที่ 3 กำแพงกันคลื่น…ไปต่อหรือพอแค่นี้ (https://beachlover.net/กำแพงกันคลื่น-ไปต่อหรื/) อันดับที่ 4 นิยามของแนวชายฝั่งทะเล (https://beachlover.net/นิยามของแนวชายฝั่งทะเล/) อันดับที่ 5 เทียบชัดๆ…หาดขั้นบันไดกับหาดทราย (https://beachlover.net/เทียบชัดๆ-หาดขั้นบันได/) น่าสนใจว่า อันดับที่ 1-4 นั้นอยู่ในหมวด “วิชาการ” ทั้งหมด ส่วนลำดับที่ 5 […]

Beachlover

January 1, 2024