คันดักปลาบนเกาะ Amami

Beach Lover ขอพาชมวิธีการดักปลาของคนญี่ปุ่นในอดีต ณ Tatsugo Bay บนเกาะ Amami จังหวัด Kagoshima ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น  ชาวบ้านในอดีตจะนำก้อนหินและเปลือกหอยมาวางเป็นคันกั้นไว้รอบๆพื้นที่ที่ต้องการจะจับปลา เวลาน้ำขึ้นปลาจะว่ายเข้ามาหาฝั่ง เมื่อระดับน้ำลดลง กองหินนี้จะกั้นน้ำและดักปลาไว้ส่วนหนึ่ง ทำให้ชาวบ้านลงไปเดินจับปลาบริเวณนี้ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบง่ายๆที่อาจใช้ได้ดีในยุคสมัยก่อน ปัจจุบันไม่มีข้อมูลว่าชาวบ้านยังใช้วิธีนี้อยู่หรือไม่ ภาพเมื่อ พ.ย.2566

Beachlover

November 12, 2023