ชายฝั่งเกาะคอเขา สภาพทั่วไปสมดุลไม่พบการกัดเซาะ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ตรวจเฝ้าระวังพื้นที่ชายฝั่งพังงา ระบบหาดบ้านนอกนา-บ้านบางเนียง (T7E189) ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า ลักษณะเป็นหาดทราย เม็ดทรายละเอียดสีน้ำตาลอ่อน น้ำทะเลขุ่นเล็กน้อย กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ ความลาดชันบริเวณหน้าหาดทรายประมาณ ๕-๘ องศา พบขยะชายหาดเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่งและการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม

Beachlover

July 6, 2021