อ่าวเคย … อ่าวนี้เคยเกือบจะมีกำแพง

อ่าวเคยตั้งอยู่ใน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 1.7 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นหาดทรายยาวต่อเนื่องตลอดทั้งแนว พื้นที่ทางทิศใต้เป็นชุมชนประมงขนาดเล็กมีบ้านเรือนประชิดชายหาด 2 หลัง และมีโรงเก็บอุปกรณ์ประมง 1 หลัง ตลอดแนวเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิปะปนอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย แต่มิได้อยู่ประชิดทะเล จากการสำรวจภาคสนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบซากปรักหักพังของโครงสร้างบางอย่างบนชายหาด โดยชาวบ้านเล่าว่าเคยเป็นทางลาดคอนกรีตมาก่อน แต่พายุซัดพังจนไม่สามารถใช้งานได้ ในอดีตชาวบ้านได้ร้องขอความอนุเคราะห์โครงการป้องกันชายฝั่งไปที่กรมเจ้าท่า จากนั้นกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 5 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สัญญาจ้างลงวันที่ 26 กันยายน 2556 วงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 9,992,950 บาท จากผลการศึกษา รูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะที่มีความเหมาะสมคือ ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น 1 ตัว ยาว 300 เมตร ยื่นตั้งฉากกับเขาอ่าวเคย ด้านทิศตะวันตก ก่อสร้างรอดักทราย 1 ตัว ยาว 100 เมตร […]

Beachlover

February 23, 2022

พาสำรวจชายฝั่งหาดอ่าวเคย อ่าวคลองเรียน ทะเลพังงา สวยสงบเงียบ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) สำรวจพื้นที่ตามระบบหาดในเขต จ.พังงา ๒ พื้นที่ โดย (๑) หาดอ่าวคลองเรียน (T7D๑๙๘) ท้องที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ลักษณะหาดทรายสีน้ำตาลอ่อน เม็ดทรายละเอียด พบกากแร่สีดำปนอยู่กับทรายชายหาด น้ำทะเลใส กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ อุณหภูมิชายหาด ๓๒.๒ องศาเซลเซียส ความเร็วลม ๓.๙ กม./ชม. ลักษณะคลื่นเป็นคลื่นงัด อัตราคลื่นกระทบฝั่ง ๕ ครั้ง/นาที สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลพบเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านค้าขายอาหาร ไม่พบนักท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งหรือโครงสร้างป้องกัน​การกัดเซาะ​ชายฝั่ง (๒) หาดอ่าวเคย (T7C๑๗๖) ท้องที่ ต.คุระ อ.คุระบุรี ลักษณะหาดทรายสีน้ำตาลเข้ม เม็ดทรายละเอียด น้ำทะเลขุ่นเล็กน้อย กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ อุณหภูมิชายหาด ๓๔.๔ […]

Beachlover

May 12, 2021