หาดในยางช่วงมรสุม

ตามที่ Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องธรรมชาติของชายหาด รวมถึงความแตกต่างของชายหาดในช่วงมรสุมและปลอดมรสุมไปแล้วหลายครั้ง ติดตามบางส่วนได้จาก https://beachlover.net/หาดช่วงมรสุมและปลอดมรสุม-แตกต่างกันอย่างไร/ และ https://beachlover.net/ชายหาดมีฤดูกาล/ หาดในยางเป็นชายหาดที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 1 กิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ตฝั่งตะวันตกติดกับหาดไม้ขาวและหาดในทอน ชายหาดในยางมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ส่วนที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติสิรินาถประมาณ 1 กิโลเมตร และ นอกอุทยานฯ อีกประมาณ 2 กิโลเมตร หาดในยาง เป็นหาดที่เงียบสงบ และเป็นธรรมชาติ แตกต่างจากหาดอื่นๆ ในภูเก็ตเช่นหาดป่าตอง, กะตะ, กะรน แม้แต่คนภูเก็ตเองก็ยังนิยมหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนที่หาดนี้ ความโดดเด่นของหาดนี้อยู่ที่น้ำทะเลใส หาดทรายสะอาด ใต้น้ำมีแนวปะการัง หอยทะเลหายาก เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล กับจักจั่นทะเล ร่มรื่นด้วยแนวต้นสน (https://www.emagtravel.com/archive/naiyang-beach.html) วันนี้ Beach Lover ได้ลงพื้นที่ติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของชายหาดในยาง จ.ภูเก็ตในช่วงมรุสมตะวันตกเฉียงใต้ และยังเป็นช่วงที่ทะเลแถบอันดามันได้รับผลกระทบจากพายุโนอึลประจวบเหมาะในวันนี้พอดี พบว่าต้นสนริมชายหาดรากลอยหลายต้น ซึ่งถือว่าเป็นปกติของชายหาดแถบนี้ในช่วงมรสุม ที่ระดับน้ำจะยกตัวสูงขึ้นจนคลื่นวิ่งเข้ามาเซาะทรายที่รากต้นสนซึ่งมีแต่รากแผ่ในระดับตื้น จนทรายที่กลบทับรากต้นสนนั้นถูกแรงของคลื่นกระทบและกระชากออกไป นอกจากนี้ยังพบชายหาดตัดเป็นสันชัน (Beach scarp http://www.beachapedia.org/Scarp) แม้ไม่สูงมาก […]

Beachlover

September 18, 2020