หาดแม่รำพึง ยังสบายดี?

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของชายหาดแม่รำพึง บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปแล้วเมื่อสองปีก่อน ติดตามได้จาก https://beachlover.net/ปาบึกกำลังจะเปลี่ยนหาดe/ โดยในครั้งนั้นได้นำเสนอว่า หาดแม่รำพึงนี้ กำลังจะมีโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบของกำแพงกันคลื่น เจ้าของงานคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา STS Engineering Consultant จำกัด ศึกษาออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2562 โดยในครั้งนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเกิดโครงการกำแพงกันคลื่นขึ้น ณ ตำแหน่งใดของชายหาดเป็นเฟสแรก กรมโยธาฯได้บรรจุงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึงไว้ในปีงบประมาณ 2564 และต่อเนื่องมาถึงปี 2567 ด้วยงบประมาณรวม 79.078 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างกำแพงกันคลื่นสามรูปแบบบนชายหาดแม่รำพึง ความยาว 805 เมตร (ข้อมูลจากร่างงบประมาณเล่มขาวคาดแดงปี 2566 แต่จากเวทีรับฟังความคิดเห็นมีความยาว 966 เมตร) เมื่อประมาณต้นปี 2565 ได้เกิดกระแส ไม่เห็นด้วยกันโครงการนี้มากขึ้นโดย “กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง” ที่เป็นกลุ่มหลักในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ (https://beachlover.net/ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ-ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งมูลค่า-79-ล้าน/) ระบุถึงความไม่จำเป็นในหลายประการรวมถึงข้อห่วงกังวลต่างๆ จากนั้นก็มีการยื่นหนังสือร้องเรียนและขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ชอบธรรมของโครงการนี้อย่างรุนแรงอีกครั้ง สืบเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนั้นเป็นการคัดลอกข้อมูลจากจังหวัดสงขลามาใส่ในรายงาน แม้จะเป็นข้อมูลประกอบรายงานในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญนัก แต่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า กระบวนการทำและจัดส่งรายงานนั้นดำเนินการด้วยความไม่รอบคอบ (https://beachlover.net/กำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง-ประจวบคีรีขันธ์-๙๖๖-เมตร-บนคำถาม/) […]

Beachlover

January 4, 2023

ข้อสังเกต 11 ประการ ต่อโครงการกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง บางสะพาน

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของชายหาดแม่รำพึง บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปแล้วเมื่อสองปีก่อน ติดตามได้จาก https://beachlover.net/ปาบึกกำลังจะเปลี่ยนหาดe/ โดยในครั้งนั้นได้นำเสนอว่า หาดแม่รำพึงนี้ กำลังจะมีโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบของกำแพงกันคลื่น เจ้าของงานคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา STS Engineering Consultant จำกัด ศึกษาออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2562 โดยในครั้งนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเกิดโครงการกำแพงกันคลื่นขึ้น ณ ตำแหน่งใดของชายหาดเป็นเฟสแรก กรมโยธาฯได้บรรจุงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึงไว้ในปีงบประมาณ 2564 และต่อเนื่องมาถึงปี 2567 ด้วยงบประมาณรวม 79.078 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างกำแพงกันคลื่นสามรูปแบบบนชายหาดแม่รำพึง ความยาว 805 เมตร (ข้อมูลจากร่างงบประมาณเล่มขาวคาดแดงปี 2566 แต่จากเวทีรับฟังความคิดเห็นมีความยาว 966 เมตร) เมื่อประมาณต้นปี 2565 ได้เกิดกระแส ไม่เห็นด้วยกันโครงการนี้มากขึ้นโดย “กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง” ที่เป็นกลุ่มหลักในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ระบุถึงความไม่จำเป็นในหลายประการรวมถึงข้อห่วงกังวลต่างๆ จากนั้นก็มีการยื่นหนังสือร้องเรียนและขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ชอบธรรมของโครงการนี้อย่างรุนแรงอีกครั้ง สืบเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนั้นเป็นการคัดลอกข้อมูลจากจังหวัดสงขลามาใส่ในรายงาน แม้จะเป็นข้อมูลประกอบรายงานในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญนัก แต่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า กระบวนการทำและจัดส่งรายงานนั้นดำเนินการด้วยความไม่รอบคอบ […]

Beachlover

June 22, 2022

กลุ่มคัดค้านเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึง แถลงไม่ยอมรับ เวทีประชามติ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/ กลุ่มคัดค้านเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึงแถลงไม่ยอมรับเวทีรับฟังความเห็น หลังรองผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานชิงกล่าวปิดเวที เผยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยกมือแสดงความเห็นแต่ถูกปิดกั้น มีการเกณฑ์คนมาร่วมเวที จัดป้ายสนับสนุน และลงคะแนนที่ไม่เป็นธรรม การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้จึงเป็นโมฆะ เตรียมบุกกรมโยธาธิการฯ ให้ยกเลิกโครงการโดยเร็วที่สุด เวลา 14.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นประธานเปิดเวทีประชุมรับฟังความเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล หาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.เพชรบุรี กลุ่ม Beach for life กลุ่ม Saveหาดแม่รำพึง กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด ประชาชนในหมู่ 5 ต.แม่รำพึงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเวทีกว่า 300 คน บรรยากาศเวทีในช่วงแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสลับสับเปลี่ยนการให้ข้อมูลจากทางกรมโยธาธิการฯ และกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มผู้เห็นด้วยกับการก่อสร้างในการให้ข้อมูลประชาชนที่เข้าร่วมรับฟัง จนกระทั่งเวลาประมาณ 16.40 น. พิธีกรในเวทีได้กล่าวเรียนเชิญ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งประธานในพิธีได้กล่าวปิดท้ายเวที […]

Beachlover

June 12, 2022

กมธ.ที่ดินฯ รับหนังสือร้องเรียนโครงการสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง

ที่มา: https://www.facebook.com/TheReportersTH/ วันนี้ (11 พ.ค. 65) นายนิติพล ผิวเหมาะ โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากนายนราวิชญ์ กิตติพงศ์ธนกิจ ตัวแทนกลุ่ม Save หาดแม่รำพึง เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการสร้างกำแพงกันคลื่น ความยาว 966 เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เปิดเผยข้อมูลรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายใน 15วัน แต่ไม่ได้รับคำตอบ นายนราวิชญ์ ระบุว่าตนเดินทางมายื่นหนังสือต่อ กมธ. ที่ดิน ฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบ และยกเลิกโครงการสร้างกำแพงกันคลื่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งตนมองว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสม เนื่องจากเหตุผลที่กรมโยธาฯ ชี้แจงเรื่องการสร้างกำแพงกันคลื่น คือการกัดเซาะของพายุปลาบึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 2561 แต่ในปัจจุบันพายุปลาบึกได้หายไป และไม่มีการกัดเซาะเพิ่มเติมอีกแล้ว ซึ่งเป็นการกัดเซาะชั่วคราว ไม่ใช่การกัดเซาะถาวร รวมถึงพื้นที่ที่มีการกัดเซาะมีระยะทางเพียงแค่ 100 เมตร แต่โครงการการสร้างกำแพงกันคลื่นของกรมโยธาธิการ มีความยาวถึง 966 เมตร […]

Beachlover

May 11, 2022

เสียงสะท้อนที่หลากหลายต่อกรณีโครงการเขื่อนกันตลิ่ง หาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน

ที่มา: https://www.opt-news.com/ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณหาดแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณประจำปี 2564 ความยาว 900 เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 79.94 ล้านบาท ก่อให้เกิดข้อถกเถียงกันเป็นจำนวนมากทั้งจากประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน กลุ่มนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มนักอนุรักษ์ฯ ถึงความจำเป็น และ ผลดี-ผลเสีย หากมีการก่อสร้าง  จุดเริ่มต้นของโครงการฯ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยทาง อบต.แม่รำพึง ได้ทำหนังสือ ที่ ปข.71907/259 ถึงโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ต.แม่รำพึง จำนวน 2 โครงการ คือ  1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และขุดลอกริมคลองบางสะพาน ในพื้นที่ ม.8 ต.แม่รำพึง 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดแม่รำพึง ม.1 – ม.5 ต.แม่รำพึง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 240 ครัวเรือนตลอดแนวชายฝั่งหาดแม่รำพึง […]

Beachlover

May 3, 2022

“ปดิพัทธ์” ลงพื้นที่หาดแม่รำพึง ยืนยันกำแพงกันคลื่นส่งผลเสียมากกว่าผลดี

ที่มา: https://www.facebook.com/TheReportersTH UPDATE: ‘ปดิพัทธ์’ ลงพื้นที่หาดแม่รำพึง บางสะพาน ยืนยันกำแพงกันคลื่นส่งผลเสียมากกว่าผลดี รัฐต้องรับฟังประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เตรียมยื่นเรื่องเข้า กมธ.การมีส่วนร่วมของประชาชน ทบทวนการทำ EIA วันนี้ (14 เม.ย. 65) ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่ติดตามกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น ชายฝั่งทะเลหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมนายนราวิชญ์ กิตติพงศ์ธนกิจ กลุ่ม Saveหาดแม่รำพึงบางสะพาน หลังทางกลุ่มได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สภาผู้แทนราษฎร ประดิพัทธ์ กล่าวว่า วันนี้มาพักผ่อนที่บ้านญาติ จึงแวะมารับฟังปัญหาและติดตามประเด็นช่วย ส.ส.ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัติ พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง สภาผู้แทนราษฎร รับฟังความเดือดร้อนและติดตามประเด็นดังกล่าว พร้อมระบุว่า แม้ผลการศึกษาเรื่องการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งด้วยแนวกำแพงกันคลื่นยังไม่ออกมาเป็นเล่มรายงาน แต่ผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ชัดว่าการสร้างกำแพงกันคลื่นมีผลเสียมากกว่าผลดี เป็นโครงการที่ไม่ตรงกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเพิ่มเติม มีตัวอย่างให้เห็นในหลายหาดว่าการสร้างกำแพงกันคลื่นทำให้เกิดการกัดเซาะมากขึ้นเพราะไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคลื่น ที่บางสะพานมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้พบว่ามีการกัดเซาะรุนแรง ความจริงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ มีมาตรการณ์ตั้งแต่ระดับเบาจนไปถึงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทอช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการศึกษาหาดแม่รำพึงแล้ว ว่า […]

Beachlover

April 15, 2022

ของฝากจาก “ปาบึก” เมื่อพายุพัดพาชายหาด ?

ที่มา: https://www.sarakadee.com/2022/04/07/pabuk/ เมื่อช่วงต้นปี ๒๕๖๒ พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยและพัดขึ้นชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หลายคนน่าจะยังจำเหตุการณ์ รวมถึงการรายงานข่าวพายุหมุนเขตร้อนนอกฤดูมรสุมที่รุนแรงมากที่สุดลูกหนึ่งพัดเข้าสู่เมืองไทยครั้งนั้นได้ “พายุปาบึก” มีจุดก่อตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ ช่วงแรกๆ มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ในระดับพายุดีเปรสชั่น หลังจากนั้นเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก เพิ่มความเร็วลมจนกลายเป็นพายุโซนร้อน เมื่อเดินทางมาถึงชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ประมาณ ๗๕-๘๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้จะยังเทียบไม่ได้กับพายุไต้ฝุ่นเกย์ หรือพายุแฮร์เรียต แต่ก็ใกล้เคียงกับความรุนแรงของพายุลินดาเมื่อปี ๒๕๔๐ นับเป็นพายุหมุนที่มีความรุนแรงมากในรอบหลายสิบปีที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย การมาของพายุปาบึก ทำให้เกิดฝนตกอย่างหนัก และมีคลื่นสูงพัดเข้าสู่ชายฝั่ง พายุหมุนลูกนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งผลให้จังหวัดต่างๆ ไล่ตั้งแต่เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลงไปถึงชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา ฯลฯ เกิดฝนตกอย่างหนัก น้ำป่าไหลหลาก ต้นไม้หักโค่น มีรายงานว่าทางการต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า ๓ หมื่นคน ใน ๖ อำเภอติดชายทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช สายการบินที่ให้บริการเส้นทางเกาะสมุยและจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องยกเลิกเที่ยวบิน ผู้ให้บริการบริการเรือเฟอร์รี่และเรือโดยสารที่รับส่งผู้โดยสารตามเกาะต่างๆ หยุดให้บริการ ชาวประมงพื้นบ้านพากันนำเรือเข้ามาจอดเก็บตามร่องน้ำเพื่อความปลอดภัย […]

Beachlover

April 8, 2022

กำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง ประจวบคีรีขันธ์ ๙๖๖ เมตร บนคำถาม

ที่มา: https://www.sarakadee.com/2022/03/28/หาดแม่รำพึง/?fbclid=IwAR38vGqVlfXFZYNeWikSQedrzT9u8cyBEazveXUStbw5eBf5k8hFQ4rPhuc เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กลุ่มประชาชนที่อ้างว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์ชายหาดแม่รำพึงในนาม “เครือข่ายประชาชน Saveหาดแม่รำพึง” ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เเม่รำพึง ขอให้ยกเลิกโครงการสร้างกำเเพงกันคลื่นของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวบรวมรายชื่อประชาชนที่คัดค้านได้ทั้งหมด ๑๙๓ รายชื่อ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแม่รำพึง ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีลักษณะเป็นเขื่อนหินใหญ่วางเรียง กำแพงกันคลื่น (Block Revetment) และกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ความยาว ๙๖๖ เมตร หรือเกือบ ๑ กิโลเมตรตามแนวชายหาด ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยจัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดแม่รำพึงมาแล้วที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่รำพึง โดยมีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ มีการระบุว่าโครงการผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่มาแล้ว ๔ ครั้ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการชี้แจงแผนงานของโครงการก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้ามาทำงานในพื้นที่ อ้างอิงตามการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ชัชชัย อภินันทิตยา วิศวกรบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ชี้แจงว่า จังหวัดประจวบฯ มีแนวชายฝั่งยาวติดทะเลอ่าวไทย บางพื้นที่ประสบปัญหาถูกน้ำทะเลกัดเซาะจากมรสุมคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง สร้างความเสียหายให้กับประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลของตำบลแม่รำพึง โดยเป็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ๒ รูปแบบ ได้แก่  เขื่อนคอนกรีตขั้นบันไดความยาว ๒๔๗ เมตร โครงสร้างทั้งหมดอยู่บนเสาเข็ม เน้นจุดที่เป็นพื้นที่สาธารณะและมีบ้านเรือนประชาชน  และอีกรูปแบบหนึ่งคือกำแพงคอนกรีตกันคลื่น ความยาว ๗๑๙ เมตร คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ช่วงต้นปี ๒๕๖๕ ระยะก่อสร้างประมาณ ๒๔ เดือน  หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะเกิดความมั่นคงแข็งแรงในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง ช่วยลดผลกระทบต่อชุมชน ส่งผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในพื้นที่ หนังสือ องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย ให้รายละเอียดของ เขื่อนคอนกรีตขั้นบันได (Stepped […]

Beachlover

March 28, 2022

กรมโยธาฯชี้แจงเรื่องการคัดค้านกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง

ที่มา: https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านเรื่อง ชี้แจงข่าวประเด็น”ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งมูลค่า 79 ล้าน” ตามที่เว็บไซต์ข่าวสยามรัฐออนไลน์ และเว็บไซต์ข่าว AEC TV Online เผยแพร่ข่าวประเด็น”ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่ง” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิงค์ที่แนบมานี้ นั้น ( https://siamrath.co.th/n/325313 – https://aec-tv-online2.com/?p=829010 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะมาเป็นระยะเวลานานแล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งมีหลากหลายประเภท เช่น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร พื้นที่ว่างเพื่อการสันทนาการของชุมชน และพื้นที่ว่างเปล่า เป็นต้น พื้นที่ด้านหลังชายหาดเป็นถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง และการกัดเซาะที่ขึ้นบริเวณนี้ได้ทำลายโครงสร้างบ้านเรือนที่อยู่ริมชายหาด รวมทั้งได้กัดเซาะพืชพรรณจนเห็นรากลอยพ้นทรายอย่างเด่นชัด ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณนี้จึงได้ส่งคำร้องไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงจึงได้มีหนังสือที่ ปข 71903/259 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ […]

Beachlover

February 26, 2022

ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งมูลค่า 79 ล้าน

ที่มา: https://siamrath.co.th/ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายหรรษา เทียนส่งรัศมี ชาวบ้าน ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำรายชื่อชาวบ้านยื่นให้นายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)แม่รำพึง เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว 900 เมตร ใช้งบสร้าง 79 ล้านบาท ที่บ้านปากคลอง – กลางอ่าว หมู่ 5 ริมหาดแม่รำพึง โดยขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถป้องกกันการกัดเซาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ชายหาดไม่มีผลกระทบจากการก่อสร้างในระยะยาว นายหรรษา กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองควรทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดแม่รำพึง เนื่องจากแบบแปลนที่กำหนด เป็นแบบขั้นบันไดไม่น่าจะมีความเหมาะสมกับสภาพชายหาด ชาวบ้านขอให้ปรับแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพชายหาด เช่น ด้านหน้า อบต.แม่รำพึง ที่มีลักษณะเป็นป่าโกงกาง หรือจะเป็นแบบแปลนที่ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากการสร้างเขื่อนแบบขั้นบันได เชื่อว่าจะทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งมีผลกระทบ ชายฝั่งถูกกัดเซาะหนักกว่าเดิม นอกจากนี้ขั้นตอนการนำเสนอโครงการฯไม่ทั่วถึง ชาวบ้านใน ต.แม่รำพึง มีกว่า 7,000 คน แต่ที่ผ่านมาอ้างว่าชาวบ้านเห็นด้วย 99% เมื่อตรวจสอบผู้เห็นด้วยพบว่ามี […]

Beachlover

February 26, 2022
1 2