ไม่เฉพาะดอนเล! ‘หาดสำเร็จ’ สุราษฎร์ฯ ถูกร้องด้วย สร้างเขื่อนกันคลื่นกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://www.thaich8.com/ ลงข่าววันที่ 22 ก.ค.2564 การคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะลใน อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กำลังได้รับความสนใจจากสาธารณชน เมื่อมีการคัดค้านโครงการฯ ในพื้นที่หาดดอนทะเล ต.คันธุลี ความยาว 1,291 เมตร งบประมาณ 71 ล้านบาท ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 ตรวจสอบพบข้อมูลสำคัญ ว่าการคัดค้านโครงการฯ ไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่หาดดอนทะเลเท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่หาดสำเร็จ และหาดสมบูรณ์ ของ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย โดยเครือข่ายอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี และผู้แทนชุมชน ได้ยื่นเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านศูนย์ดำรงธรรม แต่ต่อมาได้ถอนหนังสือร้องเรียนออก เพราะถูกข่มขู่จากผู้สนับสนุนโครงการฯ โดยในครั้งนี้ จะขอนำเสนอข้อมูลจากบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกักเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่  15 ก.พ. 2564 เกี่ยวกับหาดสำเร็จ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี  ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ท่าชนะ ได้มีหนังสือที่ […]

Beachlover

July 23, 2021