พาสำรวจชายฝั่งทะเลตะวันออก หาดดวงตะวัน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจติดตามสถานภาพชายหาด “หาดดวงตะวัน” ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตะวันออกตอนล่าง (T1) ระบบกลุ่มหาดกร่ำ-เพ (T1J) ระบบหาดเพ (T1J030) ผลการสำรวจพบว่า หาดดวงตะวัน เป็นชายหาดที่อยู่ด้านทางทิศตะวันออกของปากน้ำแกลง ซึ่งมีเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ (Jetty) ๑ คู่ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นหาดทรายแบบหาดยาว (long beach) ยาวหลายกิโลเมตรขนานไปกับแผ่นดิน ชายหาดวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ตะกอนทรายที่พบบริเวณหาดมีขนาดตั้งแต่ละเอียด-หยาบ การคัดขนาดปานกลาง ตะกอนทรายที่พบมีสีน้ำตาลอ่อน สุดหาดไปทางด้านทิศตะวันตกเป็นปากน้ำแกลง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ที่อยู่อาศัย และพื้นที่สาธารณะ พบโครงสร้างริมชายฝั่งประเภทกำแพงกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง แบบลาดเอียง และแบบหินทิ้งริมชายฝั่ง (พบทางทิศตะวันตกของหาด) นอกจากนั้นยังพบถนนเลียบชายหาดระยะประชิดตลอดระยะทางประมาณ ๑.๔ กม. จากการสำรวจยังพบถนน และโครงสร้างริมชายฝั่งยังคงถูกกัดเซาะหลายตำแหน่ง ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังดำเนินการตามโครงการป้องชายฝั่งพร้อมปรับภูมิทัศน์หาดดวงตะวันระยะทาง […]

Beachlover

April 30, 2021

หาดดวงตะวัน ยังสบายดีไหม

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของหาดดวงตะวันไปบ้างแล้วตามโพสเดิม https://beachlover.net/หาดดวงตะวัน-จะมีกำแพง/ กลับมาหาดดวงตะวันอีกรอบในครั้งนี้ Beach Lover ได้ทำการสำรวจภาพมุมสูงเพื่อให้เห็นโครงสร้าง และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับถนนเลียบทะเลได้ชัดเจนมากกว่าเดิม โดยพบว่าชายหาดทิศตะวันออกส่วนที่อยู่ถัดจากกองหินที่มีความยาวประมาณ 32 เมตรนี้ เกิดการกัดเซาะอย่างชัดเจนและแตกต่างจากหาดฝั่งตะวันตกของกองหินนี้มาก พบว่ากระสอบทรายทางฝั่งตะวันตกของกองหิน ที่คาดว่าเคยวางเพื่อป้องกันชายฝั่งก่อนที่จะมีกองหินถูกทรายกลบทับจนบางตำแหน่งเกือบไม่เห็นร่องรอย ซึ่งแตกต่างจากฝั่งตะวันออกของกองหินเป็นอย่างมาก ที่เกิดการกัดเซาะจนถึงถนนเลียบทะเลเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร หากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันการกัดเซาะของชายหาดดวงตะวัน Beach Lover จะนำมาเสนอในโอกาสถัดไป

Beachlover

October 1, 2020

หาดดวงตะวัน หาดเล็กๆเงียบๆแห่งนี้ กำลังจะมีกำแพง

[ภาพเมื่อ 6 ก.ค.2563] Beach Lover ไม่ค่อยได้มีโอกาสพาชมชายหาดแถบ จ.ระยอง สักเท่าไหร่ ครั้งนี้ขอพาชมชายหาดเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนัก ณ อ.แกลง จ.ระยอง ที่ชื่อว่า “หาดดวงตะวัน” แม้จะผ่านไปผ่านมาแถบ อ.แกลง จ.ระยอง บ่อยครั้ง แต่ต้องยอมรับว่าเพิ่งเคยเข้ามาหาดดวงตะวันเป็นครั้งแรก ด้วยความที่หาดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับชายหาดอื่นๆที่มีชื่อเสียง อย่างหาดบ้านเพ หาดสวนสน และหาดแม่พิมพ์ ทำให้หลายคนมองข้ามชายหาดที่ทั้งสงบและสะอาดแห่งนี้ไป พบซากโรงแรมที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ รวมถึงโรงแรมร้างที่ดูเหมือนปิดกิจการไปนานแล้ว มีที่พัก ร้านอาหารประปรายทางทิศตะวันตกและช่วงกลางของหาด แต่เริ่มหนาแน่นทางทิศตะวันออก นักท่องเที่ยวค่อยข้างน้อยแม้วันที่สำรวจจะตรงกับวันหยุดยาว หาดแห่งนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของปากน้ำแกลง ซึ่งมีเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ (Jetty) 1 คู่ ด้วยตะกอนชายฝั่งของทะเลแถบนี้เคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก Jetty ปากน้ำแกลงจึงส่งผลกระทบให้ชายหาดทางฝั่งตะวันตกเกิดการทับถมและฝั่งตะวันออกเกิดการกัดเซาะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยหาดดวงตะวันนี้มีถนนเลียบชายหาดระยะประชิดตลอดระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ผลกระทบที่เกิดจาก Jetty จึงทำให้ถนนเลียบหาดนี้ถูกกัดเซาะ จากการสำรวจพบซากของถุงทรายขนาดใหญ่จมอยู่ในทรายรวมถึงก้อนหินทั้งขนาดเล็กและใหญ่ น่าจะเป็นความพยายามของหน่วยงานที่ต้องการป้องกันถนนเส้นนี้จากการกัดเซาะ ในช่วงมรสุม จากการเดินสำรวจตลอดแนวชายฝั่งพบกองหินขนาดใหญ่ 1 กอง ความยาวประมาณ 32เมตร วางอยู่บนชายหาดในแนวขนานกับชายหาด คาดว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่ถูกกัดเซาะมากที่สุดจากผลกระทบของ Jetty ปากน้ำแกลง […]

Beachlover

July 20, 2020