ฝนตกทำหาดดงตาล (พัทยา) เสียหาย

ที่มา: https://www.facebook.com/PattayaWatchdog/ ต้นไม้พื้นถิ่นตามธรรมชาติ ป่าชายหาด อย่างหูกวาง พิสูจน์แล้วว่า รากยึดเกาะทรายได้ดี ป้องกันการกัดเซาะ พยุงหาดทรายได้ดีกว่ารากปาล์มแน่นอน ภาพนี้ที่หาดดงตาลพิสูจน์ได้จริง ผู้บริหารเมืองพัทยาทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นหูกวางชายหาดพัทยาออกไปจำนวนมากอย่างน่าเสียดาย ภายหลังยอมรับว่า ไม่ได้รับฟังข้อคิดเห็นทางวิชาการด้านรุกขกรรม และระบบนิเวศป่าชายหาด เน้นการพัฒนารองรับอีอีซีเท่านั้น

Beachlover

September 8, 2021

อ่าวดงตาลกำลังจะถูกขลิบตลอดแนว 3.5 กิโลเมตร !?!

[ภาพเมื่อ 6 ก.ค.2563] ร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2564 มีการตั้งงบก่อสร้างกำแพงกันคลื่นพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดอ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต่อเนื่องจากที่มีอยู่เดิมระยะที่สองเพิ่มอีก 909 เมตร งบประมาณรวม 136.350 ล้านบาท โดยผูกพันไปถึงปีงบประมาณ 2566  Beach Lover พาชมชายหาดส่วนที่เป็นรอยต่อของโครงการกำแพงกันคลื่นระยะที่สองที่กำลังก่อสร้าง และระยะที่หนึ่งที่มีการก่อสร้างเสร็จไปบ้างแล้วของชายหาดดงตาล ส่วนหนึ่งของอาณาจักรฐานทัพเรือสัตหีบ พบว่าปลายสุดของกำแพงที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นส่งผลกระทบให้ชายฝั่งส่วนถัดมาที่ไม่มีโครงสร้างป้องกันเกิดการกัดเซาะตามมา จากภาพด้านล่างภาพแรกคือตำแหน่งของปลายกำแพงที่กำลังก่อสร้าง และภาพที่สองคือตำแหน่งของชายหาดส่วนถัดมาที่ถูกกัดเซาะ คาดเดาได้ว่าเมื่อกำแพงส่วนนี้แล้วเสร็จ ก็จะทำให้ชายหาดด้านหน้าหดหายไปหลงเหลือแต่ตัวกำแพงกันคลื่น เหมือนกับบริเวณชายหาดด้านหน้าของโครงสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินเรียงและแบบแนวดิ่งที่สร้างเสร็จแล้วบนชายหาดเดียวกันทางทิศตะวันตกทั้งสองรูปแบบ ส่วนถัดไปจากกำแพงกันคลื่นที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้ ยังคงมีสภาพเป็นชายหาดธรรมชาติ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมาเล่นน้ำ ปูเสื่อทานอาหาร มีการใช้ประโยชน์เป็นที่จอดเรือและอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำหลากหลายประเภท เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายหาดที่ค่อนข้างปลอดภัยจากคลื่นลมเพราะมีเกาะและเขื่อนกันคลื่นท่าเทียบเรือของฐานทัพเรือเป็นปราการอยู่นอกชายฝั่ง พบว่าชายหาดธรรมชาติผืนสุดท้ายของอ่าวดงตาลนี้เริ่มแคบลง มีตันไม้ล้มบ้าง รากโผล่บ้าง คาดว่าพื้นที่ชายหาดบริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งงบก่อสร้างกำแพงกันคลื่นพร้อมปรับภูมิทัศน์ ต่อเนื่องจากที่มีอยู่เดิมระยะที่สองเพิ่มอีก 909 เมตร งบประมาณรวม 136.350 ล้านบาท ซึ่งหากว่าเป็นแบบนั้นจริง อ่าวดงตาลระยะทางกว่า 3.5 กิโลเมตรนี้จะถูกขลิบด้วยกำแพงกันคลื่นตลอดทั้งแนว เมื่อนั้น “อ่าวดงตาล” ชายหาดเลื่องชื่อสำหรับกีฬาทางน้ำคงเหลือเพียงตำนาน

Beachlover

July 7, 2020