8 เดือนผ่านไป กับ “หาดกัดเพราะรัฐสร้าง” @ หน้าสตน

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของหาดบ้านหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ไปแล้วในเดือน ก.พ.2564 ติดตามได้จาก https://beachlover.net/หาดกัดเพราะรัฐสร้าง-หน้าสตน/ Beach Lover ได้ลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดพื้นที่นี้อีกครั้งในเดือน ต.ค.2564 พบว่า จะงอยของกำแพงหินที่เป็นเหตุให้พื้นที่ทางทิศเหนือเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงนั้นถูกรื้ออกไป และเกิดกำแพงหินเรียงแนวใหม่กระเถิบประชิดชายฝั่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยาวต่อเนื่องไปทางทิศเหนือจากตำแหน่งสิ้นสุดโครงสร้างเดิม ด้วยวัสดุและรูปแบบหินเรียงตามเดิม สิ้นสุดปลายกำแพงหินเรียงนี้ พบการกัดเซาะกินลึกเข้ามาในพื้นที่เอกชน โดยชาวบ้านต้องนำกระสอบใส่ทรายช่วยเหลือตัวเองไปพลางในช่วงมรสุม แม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆที่ได้รับผลกระทบจากแนวกำแพงกันคลื่นของรัฐ แต่ได้ฉายภาพใหญ่ของผลกระทบทั้งหมดให้เห็นอย่างชัดเจนมากว่า เมื่อเกิดกำแพงกันคลื่นเพื่อป้องกันชายฝั่งขึ้นที่ใด ที่สุดปลายโครงสร้างก็จะส่งต่อผลกระทบต่อเนื่องแบบโดมิโน่ไปเรื่อยๆ โดยรัฐก็จะใช้วิธีการซ้ำแบบเดิมเพื่อป้องกันชายฝั่งส่วนถัดไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อส่วนถัดไปสร้างเสร็จก็จะส่งต่อผลกระทบชิ่งต่อพื้นที่ใกล้เคียงถัดไปภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยวงจรนี้จะเป็นภาพวนซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จักจบสิ้นตราบเท่าที่รัฐยังคงแก้ปัญหาแบบเดิมเหมือนอย่างอดีตต่อเนื่องมายังปัจจุบัน และไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้

Beachlover

November 1, 2021

พาชมความคืบหน้าของกำแพงป้องกันชายฝั่ง บ่ออิฐ-เกาะแต้ว

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของงานป้องกันชายฝั่งบ่ออิฐ-เกาะแต้ว จ.สงขลา ตั้งแต่ปี 2562 ไปแล้วหลายครั้งตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ติดตามได้จาก https://beachlover.net/กำแพง-เขารูปช้าง/ และ https://beachlover.net/ความคืบหน้า-กำแพงบ่ออิฐ/ ครั้งนี้ Beach Lover เปิดภาพมุมสูง ตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 พาชมความคืบหน้าของการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินเรียงพร้อมโครงสร้างประกอบอื่นๆ โดยกรมเจ้าท่า เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทาง 3,450 เมตร ด้วยงบประมาณ 219,935,000 บาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564  หากเราสังเกตระยะทางจากชายหาดถึงตำแหน่งจุดอ้างอิง (วงกลมสีแดงในทุกภาพ) จะพบว่า กำแพงกันคลื่นนี้ วางทับลงไปบนพื้นที่ชายหาดทั้งหมด และยังยื่นล้ำลงไปในทะเลค่อนข้างมาก เนื่องจากชายหาดบริเวณนี้ค่อนข้างแคบเพราะเป็นส่วนท้ายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นชุดก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นไปแล้วทางทิศใต้ ประเด็นที่ต้องตามต่อไปก็คือ ด้วยความกว้างของโครงสร้างขนาดใหญ่ที่วางทับและยื่นล้ำลงไปบนชายหาดธรรมชาติแบบนี้ จะเกิดผลกระทบอย่างไรกับพื้นที่ชายหาดท้ายน้ำ ณ ตำแหน่งสุดปลายกำแพงทางทิศเหนือ คำตอบขอคำถามนี้ แทบจะไม่ต้องใช้เวลาคิดวิเคราะห์อะไรกันเนิ่นนาน เพราะเหตุแห่งการสร้างโครงสร้างกำแพงกันคลื่นแห่งนี้ ก็เกิดจากคำตอบของคำถามที่เป็นข้อห่วงกังวลจากการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นชุดก่อนหน้านี้ทางทิศใต้เช่นเดียวกัน เราจะต้องตอบคำถามเดิมๆ แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการเดิมๆ วนไปวนมากันแบบนี้ จริงๆหรือ ?!?

Beachlover

April 25, 2021

หาดกัดเพราะรัฐสร้าง? @ หน้าสตน

Beach Lover ได้ลงสำรวจพื้นที่ชายหาดหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พบว่ากำลังมีการสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินเรียงโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยพบว่าปลายสุดของโครงสร้างกำแพงทางทิศเหนือ เกิดการกัดเซาะเข้ามาพื้นที่ด้านใน ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน และพบว่าทางท้องถิ่นได้นำไม้และถุงกระสอบมาป้องกันให้ชาวบ้านเป็นการชั่วคราว จากภาพมุมสูงเผยให้เห็นชัดเจนว่า โครงสร้างกำแพงนี้ยื่นล้ำลงไปในทะเลค่อนข้างมาก โดยยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียม google Earth พบว่างานก่อสร้างนี้เป็นการถมหินทับลงไปบนชายหาดโดยน่าจะยึดเอาระดับชายน้ำเป็นแนวของการถมกำแพงหินนี้ นอกจากนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าปลายของโครงสร้างทางทิศเหนือเกิดการหักเบนออกไปในทิศทางนอกชายฝั่ง ซึ่งนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้พื้นที่ชายหาดด้านในเกิดการกัดเซาะในอัตราเร่งอย่างรุนแรง ซึ่งกรณีนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเหตุเกิดจากการเลี้ยวเบนของคลื่นด้านหลังโครงสร้างกำแพงหิน ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะตามภาพความเสียหายที่ปรากฏ คำถามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องตอบคือ (1) ความจำเป็นของการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ทับลงไปบนชายหาดตลอดแนว (2) เหตุใดจึงเลือกที่จะเบนส่วนปลายสุดของโครงสร้างออกนอกชายฝั่ง (3) จะเยียวยาความเสียหายนี้ต่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างไร กรณีแบบนี้แหล่ะ “หาดกัดเพราะรัฐสร้าง” ของจริง

Beachlover

March 15, 2021