ผลกระทบของกำแพงกันคลื่นหาดสะพลี

Beach Lover ได้ลงพื้นที่สำรวจกำแพงกันคลื่นยาว 75 เมตร หลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 ณ ชายหาดสะพลี จ.ชุมพร พบว่าลาด Slope ด้านหน้ากำแพงหลุดออกไปแล้วทั้งหมด หลงเหลือเพียงโครงสร้างหลักที่เป็นแบบตั้งตรง ชาวบ้านเล่าให้เราฟังว่า ยามคลื่นแรง นักเรียนไม่สามารถเรียนได้เนื่องจากคลื่นปะทะกำแพงอย่างรุนแรงและซัดข้ามเข้ามาด้านในอาคาร นอกจากนั้นยังพบว่า ชายหาดด้านทิศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารได้รับผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นของโรงเรียน จนต้องสร้างโครงสร้างป้องกันพื้นที่ตนเอง รวมถึงใช้กระสอบทรายป้องกันแบบชั่วคราวในบางฤดูกาลร่วมด้วย

Beachlover

December 7, 2021