ตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

ที่มา: https://www.tcijthai.com/news/2020/8/current/10873 ที่ประชุมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ชี้ มติ ครม.เว้นทำ EIA สร้างปัญหาใหญ่ ส่งผลหน่วยงานรัฐเน้นแก้ด้วย ‘โครงสร้างแข็ง’ เผยค่าก่อสร้างตารางเมตรละแสน | ที่มาภาพประกอบ: กรมโยธาธิการและผังเมือง (อ้างในประชาไท) ในการประชุมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 มีการเสนอญัตติขอให้ตั้ง กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางคลื่นทะเลซัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งมี ส.ส.จากพรรคก้าวไกลร่วมอภิปราย ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวว่า ขอเน้นไปที่โครงการของรัฐที่มักเอาคำว่า ‘กัดเซาะชายฝั่ง’ เป็นตัวตั้ง แล้วเอาโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมเจ้าท่า ไปสร้างโครงสร้างแข็งทำลายชายหาด ประเด็นนี้ได้ยกมาอภิปรายแล้วหลายครั้ง ซึ่งเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งเป็นเรื่องซับซ้อนและมีความอ่อนไหว อย่างไรก็ตาม ได้มีกฎหมายออกมาเป็นการเฉพาะ การศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องดีเพราะจะได้รู้ว่าหน่วยงานไหนยังละเลยกฎหมาย ก้าวล่วงหน่วยงานอื่นทั้งที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และเอาภาษีไปผลาญชายฝั่งทะเล ชายหาด คือ ทรัพยากรระหว่างทะเลและแผ่นดินใหญ่ เป็นกลไกของธรรมชาติ แต่เมื่อโครงการของรัฐนำไปอ้างและทำสิ่งตรงข้าม สร้างโครงสร้างแข็งหรือถนนเลียบชายฝั่ง ก็เปรียบเสมือนสร้างกำแพงไม่ให้ทรายไหลเข้าออกได้ทำให้ชายหาดหายไป จึงขอให้รักษาชายหาดขาวสะอาดไว้ให้ลูกหลานเราได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ทองแดง เบ็ญจะปักษ์ ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในสมุทรสาครและใกล้เคียงในปากอ่าว […]

Beachlover

September 1, 2020