สำรวจสถานภาพชายฝั่งโคกกลอย รอยต่อพังงา-ภูเก็ต

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบหาด ท้องที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ๒ ระบบหาด ประกอบด้วย (๑) ระบบหาดท้ายเหมือง (T7E201) ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นหาดทรายมีความลาดชัน ๘ องศา (๒) ระบบหาดบ้านท่านุ่น (T7E202) ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นหาดทราย ความลาดชัน ๙ องศา โดยทั้งสองหาดมีกระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ พบขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลปริมาณน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน และไม่พบการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม

Beachlover

January 15, 2022

‘เซิร์ฟ’ จะตายเพราะ ‘ทราย’ จะเติม

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com 4 สิงหาคม 2564 เมื่อแผนแม่บทพัฒนาชายหาด “เขาหลัก” ด้วยการ “เสริมทราย” อาจหมายถึงความตายของการ “ท่องเที่ยว” ที่เคยมีกีฬา “เซิร์ฟ” ทำให้ที่นี่เป็นหมุดหมายของนักโต้คลื่นจากทั่วโลก เราอาจต้องตั้งคำถามกับคำว่า “การพัฒนา” กันใหม่ เมื่อมีแผนแม่บทที่กรมเจ้าท่าเตรียม เสริมทราย ด้วยเหตุผลเรื่องการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและเป็นการสนับสนุนท่องเที่ยวบริเวณ เขาหลัก ถึง แหลมปะการัง จังหวัดพังงา รวมระยะทางตามเป้าหมายคือ 12 กิโลเมตร ครอบคลุมชายหาดตั้งแต่บริเวณเขาหลักซันเซ็ทรีสอร์ททางด้านทิศใต้ ไปจนถึงบริเวณแหลมปะการังด้านทิศเหนือ กินพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอท้ายเหมือง แม้วัตถุประสงค์ของโครงการจะกล่าวถึงข้อดีของการ “เสริมทราย” ว่าป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งจะช่วยด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ แต่ในทางปฏิบัติทั้งนักวิชาการ ชาวบ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ จำนวนมากแสดงความกังวลอย่างมากถึงผลกระทบทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่จะเสียหายมากกว่าจะดีขึ้น ถ้าเสริมทราย…คลื่นอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาล กีฬากระดานโต้คลื่น หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า เซิร์ฟ (Surf) เป็นหนึ่งในกีฬาที่กลายเป็นเทรนด์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา “เซิร์ฟ” อาจไม่ได้มีรากเหง้าในไทย แต่ตลอดเวลาที่การโต้คลื่นเข้ามาที่พังงา ก็กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักเซิร์ฟและนักเดินทางมาค้นพบความงามของดินแดนนี้ จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการเซิร์ฟในทุกซีซั่น แต่จะน่าเสียดายมาก ถ้าหาก “เซิร์ฟ” ซึ่งเป็นสีสันของทะเลพังงา โดยเฉพาะบริเวณ “เขาหลัก” จะต้องจมหายไปกับการมาของทรายที่จะถูกเติมจนเต็มชายหาด ต๊ะ – ทวีโรจน์ เอี๋ยวพานิช ประธานชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดพังงา เล่าในฐานะคนพังงาแท้ๆ […]

Beachlover

August 7, 2021

ชายฝั่งเกาะคอเขา สภาพทั่วไปสมดุลไม่พบการกัดเซาะ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ตรวจเฝ้าระวังพื้นที่ชายฝั่งพังงา ระบบหาดบ้านนอกนา-บ้านบางเนียง (T7E189) ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า ลักษณะเป็นหาดทราย เม็ดทรายละเอียดสีน้ำตาลอ่อน น้ำทะเลขุ่นเล็กน้อย กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ ความลาดชันบริเวณหน้าหาดทรายประมาณ ๕-๘ องศา พบขยะชายหาดเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่งและการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม

Beachlover

July 6, 2021

ชายหาดทะเลบางเตย สมดุลดีไม่มีกัดเซาะ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) สำรวจระบบหาดอ่าวพังงา (T8B253) ชายฝั่งทะเล ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา ผลการตรวจสอบพบว่า ลักษณะหาดเป็นปากแม่น้ำ ทรายปนโคลน น้ำทะเลใส กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ อุณหภูมิชายหาด ๓๑.๗- ๓๒.๓ องศาเซลเซียส ความเร็วลม ๕ – ๕.๗ กม./ชม. อัตราคลื่นกระทบฝั่ง ๖ – ๘ ครั้ง/นาที พบขยะชายหาดเล็กน้อยถูกพัดพามากับน้ำทะเล เป็นชายหาดท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านขายอาหาร และใช้เป็นท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน และไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่งและโครงสร้างแข็งเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม

Beachlover

June 29, 2021

ชายฝั่งพังงาคงที่ สมดุลไม่พบกัดเซาะชายฝั่ง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ตรวจพื้นที่ระบบหาดเขต จ.พังงา ๒ พื้นที่ โดย (๑) ระบบหาดอ่าวคลองเรียน (T7D198) ท้องที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ลักษณะหาดทรายสีน้ำตาล เม็ดทรายละเอียด พบกากแร่สีดำปนอยู่กับทรายชายหาด น้ำทะเลขุ่น กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ พบขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลพบเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านค้าขายอาหาร ไม่พบนักท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งหรือการก่อสร้างเพื่อป้องกัน​การกัดเซาะ​ชายฝั่งเพิ่มเติม (๒) ระบบหาดนางทอง (T7D197) ท้องที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า ลักษณะหาดทรายสีน้ำตาลเข้ม เม็ดทรายหยาบปนละเอียด พบกากแร่สีดำปนอยู่กับทรายชายหาด น้ำทะเลขุ่นเล็กน้อย กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ พบขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลมีเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งเป็นโรงแรม พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แบบกำแพงกันคลื่น (Seawell) ความยาว ๒๙๕ เมตร ที่มีอยู่เดิมในที่ดินกรรมสิทธิ์ และไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่งเพิ่มเติม

Beachlover

June 24, 2021

ชายหาดคลองเคียน สถานการณ์ปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ตรวจระบบหาดในท้องที่ จ.พังงา ๒ บริเวณ โดยที่ระบบหาดบ้านคลองเคียน (T8B252) ท้องที่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง ลักษณะ​เป็นหาดโคลน ​พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณเส้นแนวชายฝั่ง น้ำทะเลใส กระแสน้ำเลียบชายฝั่งไหลไปทางทิศเหนือ ขยะบริเวณ​ชายหาดน้อย​ การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นท่าเทียบเรือ (ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน) ทำประมงพื้นบ้าน ไม่พบนักท่องเที่ยว และไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่ง​หรือการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม ส่วนระบบหาดคลองใส (T8B251) ท้องที่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง ลักษณะ​เป็นหาดทราย เม็ดทรายละเอียด​สีน้ำ​ตาล​อ่อน​ น้ำทะเลขุ่นเล็กน้อย กระแสน้ำเลียบชายฝั่งไหลไปทางทิศตะวันออก ขยะบริเวณ​ชายหาดน้อย​ การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นท่าเทียบเรือ (ท่าเทียบเรือบ้านคลองหิน) ทำประมงพื้นบ้าน ไม่พบนักท่องเที่ยว และไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่ง​หรือการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม

Beachlover

June 15, 2021

กรมทะเล เร่งตรวจสอบกรณีเรือเดินสมุทรเกยหาด เกาะพระทอง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) รับแจ้งจาก น.อ.บรมรัตน์ ศุภนาม รอง.ผอ.ศร.ชล.พังงา กรณี มีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยหาดบริเวณชายฝั่งเกาะพระทอง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ผลการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า เป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ชื่อ YKP MARINE เดินทางจากประเทศเมียนม่า จะไปเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย แล้วเกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง ตั้งแต่ช่วงเวลากลางดึกของวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว เกิดมรสุมคลื่นลมแรงทำให้เรือถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยตื้น ทั้งนี้ กรม ทช. ได้ประสานงานกับ เจ้าท่าภูมิภาคพังงา หน่วยกู้ภัยคุระบุรี เพื่อร่วมตรวจสอบพื้นที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือไม่

Beachlover

June 8, 2021
1 2 3