กรมโยธา สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปากพนัง

ที่มา: https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/ ยผ. สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาพื้นที่ทำกิน คงวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Beachlover

September 12, 2021

บ่อคณฑี โดมิโน่ตัวแรก ล้มทั้งกระดาน!

เขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลอง (Jetty) ระบายน้ำของกรมชลประทาน ณ บ้านบ่อคณฑี ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเพื่อป้องกันทรายไม่ให้ไหลมาปิดปากร่องน้ำ สร้างเสร็จเมื่อปี 2527 ความยาว 75 เมตร โดยกรมชลประทาน เนื่องจากในช่วงเวลานั้น กรมใช้คลองสายนี้เป็นคลองระบายน้ำออกทะเล จากพื้นที่ชลประทานแถบนั้น Beach Lover ได้นำเสนอไปหลายครั้งแล้วถึงผลกระทบของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (Jetty) ซึ่งจะกีดขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนเลียบชายฝั่ง ซึ่งในพื้นที่ อ.ปากพนัง มีทิศเคลื่อนที่จากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ โครงสร้างนี้จึงส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อชายหาดทางทิศเหนือของโครงสร้าง โดยพบว่าเกิดการกัดเซาะไปถึง 87.7 เมตร ระหว่างปี 2517-2538 ในปี 2527 ชาวบ้านได้ทําหนังสือเรียกร้องไปที่สำนักงานชลประทานที่ 11 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชแจ้งให้ทราบถึงการกัดเซาะของแนวชายฝั่ง ซึ่งได้ส่งผลเสียหายต่อพื้นที่ของชาวบ้าน ทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานจึงได้เสนอแนะ ให้ทางส่วนราชการจังหวัดติดตามดูแลปัญหาการกัดเซาะของแนวชายฝั่ง หลังจากนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กรมชลประทาน และกรมเจ้าท่า ได้เข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่โดยการสร้างโครงสร้างรอดักทรายรูปตัวทีต่อยาวจากปากคลองระบายน้ำบ่อคณฑีไปจำนวน 19 ตัว และรูปตัวไออีก 4 ตัว รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเสร็จในปี 2543 หลังจากนั้น ชายหาดของ อ.ปากพนัง […]

Beachlover

September 9, 2020

โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง 4 ชั้น ณ ชายทะเลปากพนัง

[ภาพเมื่อ 27 ก.ค.2563] หากใครผ่านไปผ่านมาริมทะเลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช บนถนนเลียบชายฝั่งเส้นปากพนัง-หัวไทร จะไม่สามารถมองเห็นทะเลบริเวณนี้ได้ เนื่องจากริมทะเลนั้นมีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งขนาดใหญ่สูงท่วมหัว รบกวนคุยกันให้สะเด็ดน้ำ ก่อนใช้ “ภาษีประชาชน”

Beachlover

August 3, 2020

พาชม 1 ใน 5 ของงานป้องกันชายฝั่งทะเล อ.ปากพนัง จ.นครฯ

[ภาพเมื่อ: 26 ก.ค.2563] สามตำบลของอำเภอปากพนัง จ.นครฯ กำลังมีงานก่อสร้างกำแพงกันคลื่นรวม 5 โครงการ ระยะทางรวม 6.698 กิโลเมตร งบประมาณรวม 412.47 ล้านบาท (ผูกพันแล้วแต่โครงการ 2561-2564, 2562-2565, 2563-2565) แนวชายฝั่งในสามตำบลได้แก่ บางพระ ท่าพญา และปากพนังฝั่งตะวันออก ของอำเภอปากพนัง มีระยะทางรวม 36 กิโลเมตร ประมาณคร่าวๆได้ว่า 1 ใน 5 ของแนวชายฝั่งในสามตำบล กำลังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในปี 2563 (ไม่นับรวมที่สร้างเสร็จไปแล้วหลายโครงการ) วันนี้ของพาชม 1 ใน 5 โครงการที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง เจ้าของงานคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนผู้รับจ้างคือ บ.ตากใบการโยธา จำกัด มีลักษณะเป็นกำแพงหินเรียงหลายชั้น มีจุดจอดเรือ ทางลาดขึ้นลงเรือ และบันได ระยะทาง 2.483 กิโลเมตร งบประมาณรวม 145 ล้านบาท […]

Beachlover

July 28, 2020