สำรวจสถานภาพชายฝั่งทะเลหาดบ้านทอน นราธิวาส

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจเก็บข้อมูล และติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดบ้านทอน ต.โคกเคียน อ เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางนรา ผลการสำรวจชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดทรายสมดุล มีการสะสมตัวของตะกอนทรายชายหาด ชายฝั่ง มีความกว้างหน้าหาดประมาณ ๓๐ – ๔๐ เมตร จากการสอบถามชาวบ้านจึงทราบว่าช่วงมรสุมมีการสูญเสียตะกอนทรายชายหาด หากแต่หมดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อต้นปีที่ผ่านมา คลื่นเริ่มมีการพัดพาตะกอนทรายเข้ามาสะสมตามเดิม และพบโครงสร้างหลังแนวชายฝั่ง มีลักษณะเป็นลานอเนกประสงค์ โดยใช้ท่อคอนกรีตสร้างเป็นกำแพง มีความยาวประมาณ ๑๒๐ เมตร ไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว ซึ่งลานอเนกประสงค์หาดบ้านทอน เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งบริเวณชายหาด ชายฝั่ง มีการใช้ประโยชน์ของชาวประมงชายฝั่งสำหรับเป็นพื้นที่ตากแห้งอาหารทะเล และจอดเรือประมงชายฝั่ง

Beachlover

April 26, 2021