หาดแม่รำพึง ยังสบายดี?

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของชายหาดแม่รำพึง บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปแล้วเมื่อสองปีก่อน ติดตามได้จาก https://beachlover.net/ปาบึกกำลังจะเปลี่ยนหาดe/ โดยในครั้งนั้นได้นำเสนอว่า หาดแม่รำพึงนี้ กำลังจะมีโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบของกำแพงกันคลื่น เจ้าของงานคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา STS Engineering Consultant จำกัด ศึกษาออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2562 โดยในครั้งนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเกิดโครงการกำแพงกันคลื่นขึ้น ณ ตำแหน่งใดของชายหาดเป็นเฟสแรก กรมโยธาฯได้บรรจุงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึงไว้ในปีงบประมาณ 2564 และต่อเนื่องมาถึงปี 2567 ด้วยงบประมาณรวม 79.078 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างกำแพงกันคลื่นสามรูปแบบบนชายหาดแม่รำพึง ความยาว 805 เมตร (ข้อมูลจากร่างงบประมาณเล่มขาวคาดแดงปี 2566 แต่จากเวทีรับฟังความคิดเห็นมีความยาว 966 เมตร) เมื่อประมาณต้นปี 2565 ได้เกิดกระแส ไม่เห็นด้วยกันโครงการนี้มากขึ้นโดย “กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง” ที่เป็นกลุ่มหลักในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ (https://beachlover.net/ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ-ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งมูลค่า-79-ล้าน/) ระบุถึงความไม่จำเป็นในหลายประการรวมถึงข้อห่วงกังวลต่างๆ จากนั้นก็มีการยื่นหนังสือร้องเรียนและขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ชอบธรรมของโครงการนี้อย่างรุนแรงอีกครั้ง สืบเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนั้นเป็นการคัดลอกข้อมูลจากจังหวัดสงขลามาใส่ในรายงาน แม้จะเป็นข้อมูลประกอบรายงานในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญนัก แต่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า กระบวนการทำและจัดส่งรายงานนั้นดำเนินการด้วยความไม่รอบคอบ (https://beachlover.net/กำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง-ประจวบคีรีขันธ์-๙๖๖-เมตร-บนคำถาม/) […]

Beachlover

January 4, 2023

ข้อสังเกต 11 ประการ ต่อโครงการกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง บางสะพาน

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของชายหาดแม่รำพึง บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปแล้วเมื่อสองปีก่อน ติดตามได้จาก https://beachlover.net/ปาบึกกำลังจะเปลี่ยนหาดe/ โดยในครั้งนั้นได้นำเสนอว่า หาดแม่รำพึงนี้ กำลังจะมีโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบของกำแพงกันคลื่น เจ้าของงานคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา STS Engineering Consultant จำกัด ศึกษาออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2562 โดยในครั้งนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเกิดโครงการกำแพงกันคลื่นขึ้น ณ ตำแหน่งใดของชายหาดเป็นเฟสแรก กรมโยธาฯได้บรรจุงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึงไว้ในปีงบประมาณ 2564 และต่อเนื่องมาถึงปี 2567 ด้วยงบประมาณรวม 79.078 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างกำแพงกันคลื่นสามรูปแบบบนชายหาดแม่รำพึง ความยาว 805 เมตร (ข้อมูลจากร่างงบประมาณเล่มขาวคาดแดงปี 2566 แต่จากเวทีรับฟังความคิดเห็นมีความยาว 966 เมตร) เมื่อประมาณต้นปี 2565 ได้เกิดกระแส ไม่เห็นด้วยกันโครงการนี้มากขึ้นโดย “กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง” ที่เป็นกลุ่มหลักในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ระบุถึงความไม่จำเป็นในหลายประการรวมถึงข้อห่วงกังวลต่างๆ จากนั้นก็มีการยื่นหนังสือร้องเรียนและขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ชอบธรรมของโครงการนี้อย่างรุนแรงอีกครั้ง สืบเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนั้นเป็นการคัดลอกข้อมูลจากจังหวัดสงขลามาใส่ในรายงาน แม้จะเป็นข้อมูลประกอบรายงานในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญนัก แต่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า กระบวนการทำและจัดส่งรายงานนั้นดำเนินการด้วยความไม่รอบคอบ […]

Beachlover

June 22, 2022

กลุ่มคัดค้านเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึง แถลงไม่ยอมรับ เวทีประชามติ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/ กลุ่มคัดค้านเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึงแถลงไม่ยอมรับเวทีรับฟังความเห็น หลังรองผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานชิงกล่าวปิดเวที เผยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยกมือแสดงความเห็นแต่ถูกปิดกั้น มีการเกณฑ์คนมาร่วมเวที จัดป้ายสนับสนุน และลงคะแนนที่ไม่เป็นธรรม การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้จึงเป็นโมฆะ เตรียมบุกกรมโยธาธิการฯ ให้ยกเลิกโครงการโดยเร็วที่สุด เวลา 14.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นประธานเปิดเวทีประชุมรับฟังความเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล หาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.เพชรบุรี กลุ่ม Beach for life กลุ่ม Saveหาดแม่รำพึง กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด ประชาชนในหมู่ 5 ต.แม่รำพึงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเวทีกว่า 300 คน บรรยากาศเวทีในช่วงแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสลับสับเปลี่ยนการให้ข้อมูลจากทางกรมโยธาธิการฯ และกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มผู้เห็นด้วยกับการก่อสร้างในการให้ข้อมูลประชาชนที่เข้าร่วมรับฟัง จนกระทั่งเวลาประมาณ 16.40 น. พิธีกรในเวทีได้กล่าวเรียนเชิญ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งประธานในพิธีได้กล่าวปิดท้ายเวที […]

Beachlover

June 12, 2022

เสียงสะท้อนที่หลากหลายต่อกรณีโครงการเขื่อนกันตลิ่ง หาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน

ที่มา: https://www.opt-news.com/ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณหาดแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณประจำปี 2564 ความยาว 900 เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 79.94 ล้านบาท ก่อให้เกิดข้อถกเถียงกันเป็นจำนวนมากทั้งจากประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน กลุ่มนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มนักอนุรักษ์ฯ ถึงความจำเป็น และ ผลดี-ผลเสีย หากมีการก่อสร้าง  จุดเริ่มต้นของโครงการฯ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยทาง อบต.แม่รำพึง ได้ทำหนังสือ ที่ ปข.71907/259 ถึงโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ต.แม่รำพึง จำนวน 2 โครงการ คือ  1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และขุดลอกริมคลองบางสะพาน ในพื้นที่ ม.8 ต.แม่รำพึง 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดแม่รำพึง ม.1 – ม.5 ต.แม่รำพึง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 240 ครัวเรือนตลอดแนวชายฝั่งหาดแม่รำพึง […]

Beachlover

May 3, 2022

กรมโยธาฯชี้แจงเรื่องการคัดค้านกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง

ที่มา: https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านเรื่อง ชี้แจงข่าวประเด็น”ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งมูลค่า 79 ล้าน” ตามที่เว็บไซต์ข่าวสยามรัฐออนไลน์ และเว็บไซต์ข่าว AEC TV Online เผยแพร่ข่าวประเด็น”ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่ง” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิงค์ที่แนบมานี้ นั้น ( https://siamrath.co.th/n/325313 – https://aec-tv-online2.com/?p=829010 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะมาเป็นระยะเวลานานแล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งมีหลากหลายประเภท เช่น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร พื้นที่ว่างเพื่อการสันทนาการของชุมชน และพื้นที่ว่างเปล่า เป็นต้น พื้นที่ด้านหลังชายหาดเป็นถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง และการกัดเซาะที่ขึ้นบริเวณนี้ได้ทำลายโครงสร้างบ้านเรือนที่อยู่ริมชายหาด รวมทั้งได้กัดเซาะพืชพรรณจนเห็นรากลอยพ้นทรายอย่างเด่นชัด ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณนี้จึงได้ส่งคำร้องไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงจึงได้มีหนังสือที่ ปข 71903/259 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ […]

Beachlover

February 26, 2022

ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งมูลค่า 79 ล้าน

ที่มา: https://siamrath.co.th/ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายหรรษา เทียนส่งรัศมี ชาวบ้าน ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำรายชื่อชาวบ้านยื่นให้นายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)แม่รำพึง เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว 900 เมตร ใช้งบสร้าง 79 ล้านบาท ที่บ้านปากคลอง – กลางอ่าว หมู่ 5 ริมหาดแม่รำพึง โดยขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถป้องกกันการกัดเซาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ชายหาดไม่มีผลกระทบจากการก่อสร้างในระยะยาว นายหรรษา กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองควรทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดแม่รำพึง เนื่องจากแบบแปลนที่กำหนด เป็นแบบขั้นบันไดไม่น่าจะมีความเหมาะสมกับสภาพชายหาด ชาวบ้านขอให้ปรับแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพชายหาด เช่น ด้านหน้า อบต.แม่รำพึง ที่มีลักษณะเป็นป่าโกงกาง หรือจะเป็นแบบแปลนที่ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากการสร้างเขื่อนแบบขั้นบันได เชื่อว่าจะทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งมีผลกระทบ ชายฝั่งถูกกัดเซาะหนักกว่าเดิม นอกจากนี้ขั้นตอนการนำเสนอโครงการฯไม่ทั่วถึง ชาวบ้านใน ต.แม่รำพึง มีกว่า 7,000 คน แต่ที่ผ่านมาอ้างว่าชาวบ้านเห็นด้วย 99% เมื่อตรวจสอบผู้เห็นด้วยพบว่ามี […]

Beachlover

February 26, 2022

งานขุดลอกปากร่องน้ำบางสะพาน

[ภาพเมื่อ: 17 ส.ค. 2563] งานขุดลอกปากร่องน้ำริมทะเลถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมเจ้าท่าเพื่อการดูแลร่องน้ำเดินเรือทั่วประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Beach lover ได้ลงสำรวจพื้นที่ปากคลองบางสะพาน ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พบงานขุดลอกปากร่องน้ำภายในระยะเวลา 60 วัน รวมปริมาตรทราย 50,000 ลบ.ม. โดยไม่มีรายละเอียดของงบประมาณ รวมถึงวันที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินงาน การที่ตะกอนทรายไหลมาปิดปากร่องน้ำจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งมักเกิดขึ้นเฉพาะบางฤดูกาล แล้วปากแม่น้ำก็จะกลับมาเปิดเองตามกระบวนการทางธรรมชาติ ในอดีตกรมเจ้าท่าใช้วิธีการขุดลอกปากร่องน้ำแบบที่เห็นในภาพนี้กับทุกปากร่องน้ำที่เกิดปัญหา ระยะต่อมา กรมเจ้าท่าได้สร้างโครงสร้างป้องกันปากร่องน้ำที่เรียกว่า เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (Jetty) บริเวณร่องน้ำชายทะเลหลายแห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาทรายปิดปากร่อง กระนั้นก็ตาม ตัวโครงสร้าง Jetty นี้ ได้ส่งผลกระทบให้พื้นที่ถัดๆไปเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากโพสเก่าๆหมวดสถานการณ์ฯ และคดีชายหาดสะกอม) เป็นเรื่องน่าคิดต่อ ว่าคุ้มกันหรือไม่ หากกรมเจ้าท่ากลับมาใช้วิธีการขุดลอกแบบเดิมทดแทนการสร้าง Jetty ซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้ชายหาดในพื้นที่ถัดไปเกิดการกัดเซาะจนเป็นเหตุให้ต้องสร้างโครงสร้างป้องกันชายหาดต่อไปเรื่อยๆ หรือเราควรสร้าง Jetty ปริเวณปากร่องน้ำชายทะเลทั่วประเทศเพื่อลดภาระการขุดลอกร่องน้ำของกรมเจ้าท่า โดยยอมแลกกับความพังพินาศของชายหาดข้างเคียง

Beachlover

August 18, 2020