หาดดอนทะเล ยังสบายดี ?! – ตอนที่ 2

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของหาดดอนทะเลไปแล้ว 1 ตอน ติดตามได้จาก https://beachlover.net/หาดดอนทะเล-ยังสบายดี/ หาดดอนทะเลเข้ามาอยู่ในกระแสแห่งความสนใจเมื่อชาวบ้านดอนทะเลลุกขึ้นมาคัดค้านโครงการกำแพงกันคลื่น ที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ หาดดอนทะเล โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะทาง 1,291 เมตร ด้วยงบประมาณกว่า 70 ล้านบาท ชาวดอนทะเลเริ่มตั้งข้อสังเกตกับโครงการนี้เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2564 เริ่มมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ชายหาด ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรรมาธิการชุดที่เกี่ยวข้องของรัฐสภา (https://beachlover.net/ขอให้ยกเลิกโครงการป้องกันชายฝั่งคันธุลี-ท่าชนะ/) การคัดค้านนี้ชูประเด็นเหตุผลที่ว่า หาดแห่งนี้ไม่มีการกัดเซาะอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้ต้องสร้างกำแพงกันคลื่น เหมือนที่เคยเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนที่ใช้พื้นที่ชายหาดจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหากโครงการที่ว่านี้เกิดขึ้น หากพิจารณาเฉพาะใน อ.ท่าชนะ นี้พบว่ามีโครงการป้องกันชายฝั่งแบบกำแพงกันคลื่นเกิดขึ้นที่หาดสำเร็จ และหาดสมบูรณ์ ที่อยู่ทางทิศใต้ของหาดดอนทะเล โดยโครงการกำแพงกันคลื่นที่หาดสมบูรณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชาวบ้านทำเอกสารร้องเรียนขึ้นสู่หน่วยงานและกรรมาธิการชุดที่เกี่ยวข้องของรัฐสภาด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่บริเวณนี้จากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth ในเบื้องต้นยังพบเพียงการเปลี่ยนแปลงของชายหาดตามฤดูกาล กล่าวคือพื้นที่ชายหาดจากภาพถ่ายหดหายไปในบางปี แต่ก็คืนกลับมาในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องนำภาพถ่ายนี้ไปปรับพิกัดภูมิศาสตร์ก่อน และทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหาระยะและอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งต่อไป Beach Lover ชวนติดตามผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และรูปแบบโครงการป้องกันชายฝั่งที่จะเกิดขึ้นที่นี่ ในตอนต่อไป … โปรดติดตาม

Beachlover

August 2, 2021

หาดดอนทะเล ยังสบายดี ?! – ตอนที่ 1

Beach lover ได้เคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับหาดดอนทะเล อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ไปแล้วบ้าง ติดตามได้จาก https://beachlover.net/เปิดแผนกรมโยธาฯ-ใช้งบฯ-3-ปี-71-ล-สร้างเขื่อนกันคลื่น-หาดดอนเล-สุราษฎร์ฯ/ และ https://beachlover.net/ขอให้ยกเลิกโครงการป้องกันชายฝั่งคันธุลี-ท่าชนะ/ และ https://beachlover.net/ชาวบ้านหาดดอนทะเลค้านกำแพงกันคลื่น/ หาดดอนทะเล ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากการสำรวจสภาพชายหาดเบื้องต้นพบว่า ยังมีชายหาดที่สมบูรณ์ พบผักบุ้งทะเล คนทีสอทะเล และพืชอื่นๆที่ปกคลุมหน้าชายหาด ที่มีความกว้างประมาณ  70-100 เมตร ชุมชนแถบนี้ได้มีการรวมกลุ่มกันใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดทำตลาดหนองน้ำดอนทะเล บ้านคันธุลี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน  พบว่ามีการหาหอยเสียบ หอยขาว หอยตลับ ตามแนวชายหาด ใช้ชายหาดเพื่อตากสัตว์น้ำ รวมถึงใช้จอดเรือประมงกว่า 20 ลำ และใช้เพื่อการซ่อมแซมเรือและอุปกรณ์ประมง จากการสำรวจภาคสนามในเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่าชายหาดตลอดแนวยาวกว่า 1.2 กิโลเมตร มีความสมบูรณ์และไร้ร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่ง แม้จะไร้ร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่งให้พบเห็นจากการสำรวจภาคสนามครั้งนี้ แต่ชายหาดดอนทะเลเป็นหนึ่งในหลายๆชายหาดที่กำลังจะเกิดโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะทาง 1.291 กิโลเมตร (กรอบสีฟ้าในภาพบน) ด้วยงบประมาณ 70.23 ล้านบาท โดยผูกพัน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2566 แม้จะล่วงเข้าปลายปีงบประมาณ […]

Beachlover

July 31, 2021

ไม่เฉพาะดอนเล! ‘หาดสำเร็จ’ สุราษฎร์ฯ ถูกร้องด้วย สร้างเขื่อนกันคลื่นกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://www.thaich8.com/ ลงข่าววันที่ 22 ก.ค.2564 การคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะลใน อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กำลังได้รับความสนใจจากสาธารณชน เมื่อมีการคัดค้านโครงการฯ ในพื้นที่หาดดอนทะเล ต.คันธุลี ความยาว 1,291 เมตร งบประมาณ 71 ล้านบาท ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 ตรวจสอบพบข้อมูลสำคัญ ว่าการคัดค้านโครงการฯ ไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่หาดดอนทะเลเท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่หาดสำเร็จ และหาดสมบูรณ์ ของ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย โดยเครือข่ายอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี และผู้แทนชุมชน ได้ยื่นเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านศูนย์ดำรงธรรม แต่ต่อมาได้ถอนหนังสือร้องเรียนออก เพราะถูกข่มขู่จากผู้สนับสนุนโครงการฯ โดยในครั้งนี้ จะขอนำเสนอข้อมูลจากบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกักเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่  15 ก.พ. 2564 เกี่ยวกับหาดสำเร็จ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี  ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ท่าชนะ ได้มีหนังสือที่ […]

Beachlover

July 23, 2021

เปิดแผนกรมโยธาฯ ใช้งบฯ 3 ปี 71 ล. สร้างเขื่อนกันคลื่น ‘หาดดอนเล’ สุราษฎร์ฯ

ที่มา: https://www.thaich8.com วันที่ลงข่าว 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:09 น. เปิดแผนกรมโยธาฯ ใช้งบฯ 3 ปี 71 ล. สร้างเขื่อนกันกัดเซาะชายฝั่ง ‘หาดดอนเล’ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ฯ ก่อนชาวบ้านค้าน หวั่นกระทบทรัพยากรธรรมชาติ กรณีชาวบ้านดอนทะเล ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี คัดค้านโครงการป้องกันตลิ่งริมทะเลแบบเรียงหินขนาดใหญ่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่หมู่ 6 ต.คันธุลี เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพชายฝั่งและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และนายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยับยั้งโครงการดังกล่าว ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 ตรวจสอบข้อมูล พบว่า โครงการดังกล่าว อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยบรรจุอยู่ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ มีความยาวทั้งสิ้น 1,291 […]

Beachlover

July 22, 2021

ชาวบ้านหาดดอนทะเลค้านกำแพงกันคลื่น

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL วันนี้ 2 กรกฎาคม 2564 ประชาชนหาดดอนทะเล อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าปกป้องชายหาดจากกำเเพงกันคลื่น เข้ายื่นหนังสือตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการเเละผังเมือง ความยาว 1,295 เมตร หลังจากชาวบ้านพบว่าโครงสร้างนี้อาจเป็นการทำลายชายหาดดอนทะเล เเละประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ไม่ชี้เเจงผลกระทบของโครงการอย่างตรงไปตรงมา ก่อนหน้านี้ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ นำเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ห่วงกังวลต่อโครงการดังกล่าว หารือต่อประธานสภาผู้เเทนราษฎร เพื่อระงับโครงการดังกล่าว

Beachlover

July 2, 2021

ขอให้ยกเลิกโครงการป้องกันชายฝั่งคันธุลี ท่าชนะ

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL/ ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 บ้านดอนทะเล ตําบลคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วย กลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเล เป็นกลุ่มชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณชายหาดดอนทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นการใช้สิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในการมีส่วนร่วมกับรัฐเพื่อบำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรมาต่อเนื่องพบว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีความยาว 1,291 เมตร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ภายใต้งบประมาณประจำปี 2563 ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบเรียงหินใหญ่บนชายหาด การดำเนินโครงการดังกล่าวของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น ทางกลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเลมีข้อห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อโครงการดังกล่าว ดังต่อไป 1) ความสมบูรณ์ของสภาพชายหาดดอนทะเล มีสภาพชายหาดที่สมบูรณ์มีแนวพืชผู้บุกเบิกชายหาด เช่น ผักบุ้งทะเล คนที สอทะเล และ พืชอื่นๆที่ปกคลุมหาดทรายแนวชายฝั่ง มีลักษณะหน้าชายหาดกว้าง 70-100 เมตร จากแนวพันธ์ุพืชตามธรรมชาติไม่พบว่ามีร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้ต้องก่อสร้างกำแพงกันคลื่นตลอดแนวชายหาดหมู่ที่ 6 บ้านคันธุลี […]

Beachlover

June 24, 2021

สำรวจสถานภาพแนวชายฝั่งทะเลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) สำรวจ ติดตามและประเมินสถานภาพพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จ.สุราษฎร์ธานี บริเวณชายฝั่งหาดสำเร็จ ม.๕ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จัดอยู่ในระบบหาดละแม-ท่าชนะ (T๕H๑๓๓) ผลการสำรวจสภาพแนวชายฝั่งทะเลโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) พบว่า มีเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ และเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง ๔ ตัว อยู่ทางด้านทิศเหนือ และยังพบเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง ทำให้บริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างเกิดการกัดเซาะลึกเข้าไปในแผ่นดิน ทั้งนี้ กำลังศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลของกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริเวณชายฝั่งหาดสมบูรณ์ ม.๓ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จัดอยู่ในระบบหาดละแม-ท่าชนะ (T๕H๑๓๓) ผลการสำรวจเป็นหาดทราย ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง มีตะกอนทรายสะสมตัว และมีโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่งความยาว ๙๒๐ เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สำรวจสภาพแนวชายฝั่งทะเลโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) พบว่า มีการขุดทรายจากบริเวณหน้าโครงสร้างเดิมขึ้นมาถมโครงสร้างเพื่อเตรียมก่อสร้างโครงการดังกล่าว

Beachlover

January 31, 2021

เครือข่ายอ่าวบ้านดอน จี้ยุติเขื่อนหินทิ้งทำลายชายฝั่งท่าชนะ

ที่มา: https://www.csitereport.com/#!/newsfeed?id=0000015102 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เครือข่ายอ่าวบ้านดอน และกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลวัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผอ.กอ.รมน.สุราษฎร์ธานี และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้ยุติโครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอำเภอท่าชนะ เหตุเพราะไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่า 9 ปี โดยมีเนื้อหาในหนังสือ ดังนี้ เรื่อง ขอให้ยุติโครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อำเภอท่าชนะ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโครงการสร้างเขื่อนหินทิ้งเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อำเภอท่าชนะ บริเวณชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง โดยผู้แทนชุมชนบ้านหาดสมบูรณ์ ให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวได้มีการจัดเวทีประชาคมขึ้นภายหลังเหตุมหาอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๔ เหตุเพราะชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์เกิดการกัดเซาะเสียหาย และต่อมา พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๒ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ จากการจัดเวทีประชาคมของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ผ่านมา พบว่า มีการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว คือข้อดีของการสร้างเขื่อนหินทิ้ง โดยไม่มีการให้ข้อมูลผลกระทบที่ชุมชนชายฝั่งจะได้รับ ในขณะเดียวกันภายหลังเหตุอุทกภัย ชายหาดบริเวณดังกล่าวมีการทับถมของทรายทำให้เกิดแผ่นดินงอกใหม่ ยื่นออกไปจากชายหาดเดิมประมาณ […]

Beachlover

October 28, 2020