สำรวจชายฝั่งเกาะหมากทะเลสาบสงขลาตอนบน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ผลการสำรวจ พบว่าพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นหาดหิน/กรวด มีสถานภาพชายฝั่งที่สมดุล พบการเจริญเติบโตของต้นลำพู และหญ้าลาโพตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งเปรียบเสมือนแนวป้องกันและชะลอความรุนแรงของคลื่นและลมที่กระทบเข้าหาชายฝั่ง นอกจากนี้ยังพบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดแนวชายฝั่ง พร้อมทั้งบางพื้นที่ยังมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

Beachlover

September 23, 2021

สำรวจชายฝั่งพื้นที่หาดไข่เต่า เขตนาปะขอในทะเลสาบสงขลา

ที่มา: https://www.facebook.com วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง พื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นหาดทราย มีสถานภาพชายฝั่งสมดุล หากแต่พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งตามฤดูกาลเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบมีการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ป่าชายเลน ได้แก่ ต้นลำพู และหญ้าลาโพ ตลอดแนวชายฝั่ง นอกจากนี้พบว่ามีกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สร้างประชิดแนวชายฝั่ง ทั้งนี้ หาดไข่เต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย

Beachlover

August 13, 2021