เปิดแผนกรมโยธาฯ ใช้งบฯ 3 ปี 71 ล. สร้างเขื่อนกันคลื่น ‘หาดดอนเล’ สุราษฎร์ฯ

ที่มา: https://www.thaich8.com วันที่ลงข่าว 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:09 น. เปิดแผนกรมโยธาฯ ใช้งบฯ 3 ปี 71 ล. สร้างเขื่อนกันกัดเซาะชายฝั่ง ‘หาดดอนเล’ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ฯ ก่อนชาวบ้านค้าน หวั่นกระทบทรัพยากรธรรมชาติ กรณีชาวบ้านดอนทะเล ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี คัดค้านโครงการป้องกันตลิ่งริมทะเลแบบเรียงหินขนาดใหญ่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่หมู่ 6 ต.คันธุลี เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพชายฝั่งและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และนายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยับยั้งโครงการดังกล่าว ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 ตรวจสอบข้อมูล พบว่า โครงการดังกล่าว อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยบรรจุอยู่ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ มีความยาวทั้งสิ้น 1,291 […]

Beachlover

July 22, 2021